ปัญหาของชาวสวนมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนในเขตภาคกลางตอนล่าง หรือภาคใต้ตอนบน  ปัญหาหลักที่ต้องเจอคงไม่พ้นราคามะพร้าวที่ไม่แน่นอน การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจำนวนมากจากต่างประเทศ  ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ แต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ชาวสวนมะพร้าวต้องพบเจอในตอนนี้ คือ ปัญหา หนอนหัวดำมะพร้าว  ซึ่งถ้าปล่อยไว้ไม่สนใจเพียงระยะเวลาไม่นานเท่านั้น  อาจส่งผลให้มะพร้าวยืนต้นตายได้เลยทีเดียว

มะพร้าว

ภาพประกอบโดยผู้เขียน
 


‘หนอนหัวดำมะพร้าว’ ในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดหนักในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยพบว่ามีการระบาดของหนอนชนิดนี้มาก่อน  สาเหตุหลักที่ทำให้หนอนชนิดนี้ระบาดอย่างหนัก คือ การนำเข้าลูกมะพร้าวจากต่างประเทศ 

มะพร้าวภาพประกอบโดยผู้เขียน
 


หนอนชนิดนี้ คือ ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำรังและวางไข่บริเวณใบมะพร้าว เมื่อตัวอ่อนฝักออกจากไข่จะกินใบมะพร้าวบริเวณที่มันอาศัยอยู่เป็นอาหารนั่นเอง  ผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้มีถิ่นที่อยู่และการแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย  ศรีลังกา  อินโดนีเซีย  ซึ่งประเทศไทยเองได้มีการทำสัญญาการนำเข้าลูกมะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นสาเหตุของการเข้ามาแพร่ระบาด

Advertisement

Advertisement

ทางมะพร้าวภาพประกอบโดยผู้เขียน
 


อาการที่พบในต้นมะพร้าวที่ถูกรังควานจากหนอนหัวดำมะพร้าว  จะสังเกตได้จากบริเวณคอมะพร้าว หรือยอดอ่อนของต้นมะพร้าวเป็นจุดแรก เพราะแมลงชนิดนี้จะเลือกวางไข่ในบริเวณนั้น เพื่อที่จะได้เป็นอาหารของตัวอ่อน หลังจากฟักออกจากไข่แล้ว แต่ส่วนมาก กว่าที่ชาวสวนมะพร้าวจะรู้ตัวว่าโดนโจมตีโดยแมลงชนิดก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้ว  ทำให้เกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง และแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ทางมะพร้าวภาพประกอบโดยผู้เขียน
 


การกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวนั้นมีด้วยกันหลายวิธี:

  • วิธีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ชาวสวนมะพร้าวจะใช้วิธีการตัดทางมะพร้าวที่พบว่ามีหนอนหัวดำมะพร้าวอาศัยอยู่นำมาสุมไฟเพื่อกำจัดตัวอ่อน แต่วิธีนี้ไม่สามารถกำจัดแมลงที่โตเต็มวัยได้ เพราะแมลงที่โตเต็มวัยมีปีกแล้วสามารถบินหนีได้
  • วิธีทางชีวภาพ การใช้แตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งกรมวิชาการเกษตรนำเข้าจากประเทศศรีลังกา วิธีนี้สามารถกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้ดีในระดับหนึ่ง เกษตรกรสามารถดำเนินเรื่องการขอปล่อยแตนเบียนได้ที่เกษตรอำเภอพื้นที่
  • สารเคมี ในส่วนของสารเคมีนั้น ถ้าพบการแพร่ระบาดในต้นที่ยังไม่สูง อาจใช้วิธีการฉีดพ้นสารเคมีได้ แต่ถ้าลำต้นสูงแล้วต้องใช้วิธีการเจาะรูบริเวณลำต้น และฉีดสารเคมีเข้าไปในลำต้น

  มะพร้าวภาพประกอบโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement


 

จะเห็นได้ว่าการพบการระบาดครั้งแรกจวบจนปัจจุบันนี้ แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของชาวสวนมะพร้าวที่ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ โดยสาเหตุหลักที่ปัญหาหนอนหัวดำที่ยังคงวนเวียนไม่จบไม่สิ้น คือ การที่ยังมีชาวสวนอีกหลายคนปล่อยปละละเลยสวนมะพร้าวของตน ทำให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนอนชนิดนี้ แม้สวนที่เกษตรกรดูแลอย่างดีสามารถกำจัดหนอนชนิดนี้ไปได้แล้ว แต่หนอนชนิดนี้ก็สามารถกลับมาทำลายมะพร้าวได้อีก ถ้ายังมีแหล่งเพาะพันธุ์ในบริเวณใกล้เคียงอยู่ ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทุกคนต้องมุ่งมั่นร่วมมือกันกำจัดอย่างจริงจังปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวนี้ถึงจะหมดไปได้

 


เอกสารอ้างอิง:Kasetvoice.com

                    :เอกสารวิชาการ อัมพร  วิโนทัย

                    :กรมวิชาการเกษตร