ส.ส.ราชบุรี เร่งนำแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ลดการติดเชื้อโควิด 19ราชบุรี   จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แบบก้าวกระโดด ทำให้จังหวัดราชบุรีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันจำนวน 3 ราย เป็นชาวอำเภอบ้านโป่ง 2 ราย และอำเภอเมืองราชบุรี 1 ราย ทำให้ประชาชนชาวราชบุรี จึงมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จึงได้นำจิตอาสาเร่งผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ 2 ชั้น พร้อมประสานขอรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

Advertisement

Advertisement

ส.ส.ราชบุรี เร่งนำแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ลดการติดเชื้อโควิด 19        ล่าสุดในวันนี้( 24 มี.ค.63)  น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบ 2 ชั้น ที่ได้ได้จากการตัดเย็บจากจิตอาสา ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และการล้างมือด้วยเจลสำหรับล้างมือ การป้องกันตัวเองจากการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ซึ่งมีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก งดการออกจากบ้านเป็นการช่วยชาติ เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

ส.ส.ราชบุรี เร่งนำแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ลดการติดเชื้อโควิด 19         จากนั้นน.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ได้ร่วมกับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 70% จำนวน 1,500 ลิตร จาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด โดยมีนายเชษฐพร ปุญญชยันต์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี เป็นตัวแทนส่งมอบ หลัง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี ประสานร้องขอรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 70% เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรพ.สต. ในเขตเมืองราชบุรี ในการนำไปผลิตเจลสำหรับล้างมือ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานที่ราชการทุกแห่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จะได้มีเจลสำหรับล้างมือไว้ใช้สำหรับทำความสะอาดล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในการล้างมือและฆ่าเชื้อโรคลดการติดเชื้อไวรัสโควิต-19

Advertisement

Advertisement