เครดิตภาพปกฟรี : https://pixabay.com/th/photos/B8%A2-879498/


    สินค้าอุปโภคบริโภคนั้น เรียกได้ว่ามีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องดื่ม อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ และเครื่องสำอางค์เป็นต้น ซึ่งมีผลิตออกมาขายกันมากมาย
หลายบริษัทตามท้องตลาด บ้างก็มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงบ้าง ทำให้ผู้บริโภคหลงไหลนิยมไปซื้อสินค้านั้น ๆ วันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายและสุขภาพของทุกคน


    วิธีง่าย ๆ เลยก็คือเราต้องรู้จักสังเกตผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อ โดยมีสิ่งที่ต้องสังเกตหลัก ๆ ก็คือ

สินค้า
เครดิดภาพฟรี : https://pixabay.com/th/photos/B8%95-2725235/


1. หีบห่อบรรจุภัณฑ์


    หีบห่อบรรจุภัณฑ์นั้น จะต้องอยู่ในลักษณะที่ปกติ ไม่บุบบี้ ฉีกขาด มีตัวแมลงเจาะ และไม่เก่าเกินไป เพราะอาจมีผลต่อการใช้และการรับประทานได้

Advertisement

Advertisement

สินค้าภาพโดย : ผู้เขียน


   2. อย.


    อย. เป็นเครื่องหมายที่มักจะอยู่ในอาหารและยา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้ามีเครื่องหมายนี้แสดงว่าสินค้านี้ได้รับรองความปลอดภัยทางอาหารและยาแล้ว สามารถรับประทานไดัอย่างปลอดภัย

EXPภาพโดย : ผู้เขียน


 3. วันหมดอายุ


   ควรสังเกตวันหมดอายุก่อนที่จะซื้อสินค้า เพื่อป้องกันการเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพหลังจากที่เราซื้อสินค้าไป ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอักษรย่อข้างบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้


-  MFG ย่อมาจาก Manufacturing date และ

    MFD  ----------    Manufactured date

   หมายถึง วันที่ผลิต


-  EXP ย่อมาจาก Expiry Date และ
   EXD   ----------  Expiration Date
   หมายถึง วันหมดอายุ


-  BB ย่อมาจาก Best Before และ

Advertisement

Advertisement

   BBE  ---------   Best Before End
   หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่


    เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับวิธีง่าย ๆ ในการเลือกซื้อของกินของใช้อย่างปลอดภัย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเอาแต่ซื้อ โดยลืมคำนึงถึงความปลอดภัยเหล่านี้ไป อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็สามารถนำสิ่งที่ผู้เขียนนำมาแชร์ ไปใช้ได้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาอ่านบทความของ noonnin มาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ