ราชบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มอีก 2  รายราชบุรี     ในวันนี้( 24 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมผวจ.ราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายวิสาห์   พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี   นายแพทย์ สินชัย   ตันติรัตนานนท์   นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี และพ.ญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จ.ราชบุรี โดยนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เปิดเผยว่าสาธารณสุขจ.ราชบุรี ได้ประมวลตัวเลขข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จ.ราชบุรี ณ  เวลา 24.00 น. คืนวันที่ 23 มี.ค.63 ถึงขณะนี้ จ.ราชบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมกับรายแรกที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทำให้จ.ราชบุรี มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แล้วรวม 3 ราย ซึ่ง 2 รายล่าสุดรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชบุรี เป็นชาวอ.บ้านโป่ง และอ.เมืองราชบุรี ในรายแรกที่อ.บ้านโป่ง ได้ตรวจสอบผู้ใกล้ชิดแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 2 รายใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่พักและสถานที่ที่เคยเดินทางไปแล้ว

Advertisement

Advertisement

และขณะนี้จ.ราชบุรี ยังมีผู้ป่วยเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 86 ราย ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 75 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 9 ราย มีบุคคลเข้าข่ายเฝ้าระวังโรค 167 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัง 125 ราย

ราชบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มอีก 2  ราย        นอกจากนี้จ.ราชบุรี ได้ออกคำสั่งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ราชบุรี ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.63 ถึงวันที่ 2 เม.ย.63 ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้องอาหารสโมสร หรือสถานที่ประกอบการอื่นใด ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย , สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท , สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน , ศูนย์พระเครื่อง – พระบูชา และสนามพระเครื่อง – พระบูชา , ศูนย์การประชุม หอประชุม ห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ที่มีการจัดอบรม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมใดๆ และมีคนมาร่วมมากกว่า 50 คน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisement

Advertisement