"เริ่มต้นเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ เป็นการทำความรู้จักกันที่รวดเร็วที่สุด"

เมื่อพูดถึง "ราชบุรี"  คิดถึงอะไรบ้าง

ผู้เขียนคงตอบได้แค่อย่างเดียว คือ "โอ่งราชบุรี" หรือโอ่งรายมังกรเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของราชบุรี นั่นเอง 

      ต้องบอกก่อนเลยว่า มาเยือนราชบุรีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผู้เขียน (สาเหตุที่มาคือเรื่องงาน แต่แอบเที่ยวก่อนเวลางานนั่นเองค่ะ) การหาข้อมูลก่อนมามีเพียงน้อยนิดมาก และที่พีคไปกว่านั้นคือผู้เขียนเน้นเดินทางแบบขนส่งสาธารณะค่ะ แต่ถ้าใครเดินทางแบบไม่มีรถส่วนตัวมาละก็ในตัวเมืองราชบุรี ก็จะมีรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก  รวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ ให้ใช้บริการนะคะ  ส่วนผู้เขียนใช้วิธีที่ประหยัดที่สุด คือ เดิน นั่นเองค่ะ 

     ก่อนมาก็ศึกษาที่ท่องเที่ยวในราชบุรีมาบางส่วน ที่ขึ้นชื่อก็คงจะมี เขางู ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆแต่ด้วยเวลาที่จำกัดและระยะห่างของสถานที่คงเป็นไปค่อนข้างยากในการเดินทาง และไม่สามารถไปทั้งหมดได้แน่นอนค่ะ

Advertisement

Advertisement

      เนื่องจากผู้เขียนมีความชื่นชอบเที่ยวแหล่งแห่งตำนาน  หรือสำหรับใครที่เป็นแนวอินประวัติศาสตร์ แบบผู้เขียนละก็ เวลาที่จำกัดในการเที่ยว และทำให้เรารู้จักสถานที่แห่งนั้นและอินกับการเที่ยวมากขึ้น คงไม่พ้นการเที่ยวผ่าน พิพิธภัณฑ์ เรื่องเล่า เรื่องราว ของแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะ

   

    วันนี้จะพามาเที่ยวทำความรู้จักราชบุรี ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ที่ตั้ง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 325/1 ถนน วรเดช ตำบล หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 032 321 513 https://maps.app.goo.gl/NsrF7xAMv7fMeed48

ปฏิมากรรมรูปสุนัขปฏิมากรรมนอกอาคาร

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ในสมัย รัชกาลที่ 6 โดยกรมศิลปกรได้ประกาศเป็นโบราณสถาน ในปี 2520 แผนผังภายในอาคาร

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน

    การจัดแสดงในพื้นที่ ให้เดินชมเป็นรูปแบบวงกลม จัดเรียงเรื่องราว 5 เรื่อง ตามกาลเวลา จากอดีต จนถึงปัจจุบัน

1.เริ่มจาก สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัด มีตัวอย่าง ซากดึกดำบรรพ์ ดิน หินแร่ อัญมณี

ภาพภายในอาคาร

ภาพโดยผู้เขียน

2. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

เรื่องราว และร่องรอยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ , วัฒนธรรมทวารวดี,วัฒนธรรมเขมร,สมัยสุโขทัย-ธนบุรี และในสมัยรัตนโกสินทร์

แบบจำลองบ้านสมัยก่อนเครื่องประดับโบราณ เครื่องประดับโบราณ

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

เศียรพระพุทธรูปศิลาวัฒนธรรมสมัยทวารวดีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

      พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี   ปฏิมากรรมชิ้นสำคัญที่พบในโบราณสถานจอมปราสาท เมืองโบราณโกสินารายณ์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง

Advertisement

Advertisement

พระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลราชบุรีพระแสงราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรี 

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

3.เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยา

วัฒนธรรมประเพณี ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลาง ชาวไทยจีน ชาวไทยยวน ชาวไทยมอญ ชาวไทยกระเหรี่ยง ชาวไทยลาวโซ่ง ชาวไทยลาวเวียง และชาวไทยเขมรลาวเดิม

4. มรดกดีเด่น แบบจำลองวิธีทำโอ่งราชบุรี

กรรมวิธีการทำโอ่งมังกรราชบุรี

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

5. ราชบุรีในปัจจุบัน

ราชบุรีในปัจจุบันนิทรรศการ รัชกาลปัจจุบัน

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

    ผู้เขียนใช้เวลาประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง หมดไปอย่างรวดเร็วในพิพิธภัณฑ์ กับการทำความเข้าใจจังหวัดราชบุรีที่มีความซับซ้อนด้านมิติของวิวัฒนาการของมนุษย์ วิธีชีวิต ความเชื่อ มรดกทางวัฒนธรรม

    จังหวัดราชบุรีเมืองเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน หลายยุค หลายสมัย เนื่องจากภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศที่เหมาะสม มีการค้นพบซากมนุษย์โบราณซึ่งบ่งบอกถึงมีอาศัยอยู่ของมนุษย์มานานนับพันๆปี มีอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อคนที่อาศัยตามยุคตามสมัย มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลงเหลือ รวมถึงวัตถุโบราณจำนวนมากที่ถูกค้นพบ มีแนวเขตติดต่อได้หลายเส้นทาง ทั้งทางบก และทางน้ำ  มีการค้าขายที่ยาวนานระหว่างประเทศจีน  มรดกภูมิปัญญาที่ตกถอดถึงปัจจุบันในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นก็คือ ดิน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่เท่านั่น ในการทำโอ่งมังกรราชบุรี ที่มีชื่อเสียงและเป็นของขึ้นชื่อ ซึ่งปรากฎบนคำขวัญของจังหวัดราชบุรี

        นอกจากนั้นแล้ววิธีชีวิตความหลากหลายของชนชาติที่อาศัยอยู่ นำมาซึ่งเอกลักษณ์อีกหลายอย่าง เช่น ลายผ้าที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อาหารที่อร่อยเป็นต้น

    นอกจากนั้นแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เผื่อใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นเที่ยวที่ไหน ลองแวะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ได้นะคะ 

      ต้องบอกว่าผู้เขียนรู้จักราชบุรี มากกว่าเดิมที่รู้จักผ่านข้างโอ่งน้ำที่บ้านแล้วค่ะ แต่คงบรรยายให้ไม่หมดเพราะทุกอย่างมีความหลากหลายของเอกลักษณ์และความเป็นมาที่ยาวนาน 

     ใครอยากอิน ก่อนเที่ยว หรือการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของราชบุรี ในยุคสมัยต่างๆ แบบฉบับย่อ ก่อนการศึกษาแหล่งโบราณสถาน  ผู้เขียนแนะนำมาให้แวะชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี พิกัดติดลำน้ำแม่กลอง มองเห็นสะพานดำ ใกล้ร้านอาหารดังของจังหวัด ติดกลับวัดศักดิ์สิทธิ์

  สำหรับใครที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าชมในเวลาทำการ 09.00 - 16.00 น. 

เปิดวันพุธ-อาทิตย์ 

ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม 

ชาวไทย 20 บาท/ต่างชาติ 100 บาท

นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ แบะแขกทางราชการที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

โทร 0 3232 1513

 

ขอขอบคุณสถานที่ และเจ้าหน้าที่ที่น่ารักค่ะ 

ภาพปก ภาพถ่ายโดยผู้เขียน