เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเข้าอบรมและมีโอกาสเข้าเยี่ยมชม จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี เริ่มจากการเข้าไปด้านตัวพิพิธภัณฑ์รู้สึกได้เลยว่า ที่นี่เขาตั้งใจที่จะตั้งใจสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่หลงเหลืออยู่ให้กับคนรุ่นหลังได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

นั่งฟังบรรยายภาพโดยผู้เขียน : นั่งฟังบรรยายจากคุณลุงอุดม สมพร

ป้ายภาพโดยผู้เขียน: คุณลุงสมพร เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมชม

    จิปาถะภัณฑ์สถานคูบัวตั้งอยู่ในบริเวณวัดโขลง สุวรรณคีรี ตำบลครูบัวอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และในวันนี้ที่กลุ่มของผู้เขียนมาถึงที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับจากคุณลุง อุดม สมพร หรือ ดร.อุดม สมพร เป็นผู้มาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวให้พวกเราฟัง คุณลุงบอกว่าจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เริ่มแรกนั้น คือต้องการที่จะเชิดชูเกียรติคุณของบรรพชนไทย-ยวน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รุ้จักแก่ประชาชนทั่วไป โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเริ่มก่อสร้างและให้คนเข้าเยี่ยมชมโดยไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยคณะ คสด. ย่อมาจาก คณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดี 

Advertisement

Advertisement

บรรยายภาพโดยผู้เขียน : คุณลุงเล่าประวัติของพิพิธภัณฑ์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวด้วยรอยยิ้มตลอดเวลา

    พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดให้ลูกหลานยุวชนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้เลย สิ่งที่ทำมาคุณลุงบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำในช่วงชีวิต ที่ย้อนอดีตไปถึง 203 ปี ของคนในคณะ คสด. คงต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ ต่อไปคงให้กลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่มาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่ได้พัฒนาต่อไปอีก

Advertisement

Advertisement

หุ่นขี้ผึ้งคุณลุงสมพรภาพโดยผู้เขียน : หุ่นขี้ผึ้งคุณลุงอุดม สมพร

คลอดลูกภาพโดยผู้เขียน : การคลอดบุตรสมัยโบราณและการอยู่ไฟ

ข้าวของเครื่องใช้ภาพโดยผู้เขียน: ห้องครัวข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน

การปรุงอาหารภาพโดยผู้เขียน: จำลองการปรุงอาหารสมัยก่อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าภาพโดยผู้เขียน : ทีวีแต่ละรุ่นก่อนจะมาถึงปัจจุบัน

ต้นตะเคียนภาพโดยผู้เขียน : ต้นตะเคียน 2 พี่น้องชั้นใต้ดิน ลูบ ๆ ถู ๆ ได้เลขเด็ดกันมาเป็นทิวแถว

    จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ได้รวบรวมสิ่งของ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่นี่ได้จัดโซนแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ไว้หลายส่วน หากคุณผู้อ่านผ่านไปจังหวัดราชบุรีลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวกันได้นะคะ

เวลาเปิด-ปิดให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

พิกัด ตั้งอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี

Advertisement

Advertisement

 โทร. 08-1763-1989