“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สุขสันต์วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วันเสาร์นี้ หนุ่ม-สุทนจะพาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน “ศาลเจ้าแม่เบิกไพร” ริมแม่น้ำแม่กลอง เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีศาลเจ้าแม่เบิกไพร่

สำหรับ องค์เจ้าแม่เบิกไพร มีเรื่องเล่าขานกันมาตั้งแต่แผ่นดินกรุงธนบุรี เชื่อกันเองว่ามีเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาส่งสินค้าที่เมืองท่าคือเมืองราชบุรี แต่ชาวจีนเมื่อเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ส่วนใหญ่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานคู่กับเรือโดยเฉพาะเทพเจ้าที่ตนเองกราบไหว้บูชา เช่นเดียวกันมีเรือสินค้าได้อัญเชิญกระถางธูปบูชาขององค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อหรือองค์เจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อมากับเรือแล้วล่องจากเมืองท่าราชบุรี มาตามแม่น้ำแม่กลองมาถึงคุ้งน้ำชุมชนชาวบ้านเบิกไพร เมื่อครั้งกระนั้นคึกคักด้วยผู้คนมาค้าขายของป่าเพราะบริเวณนี้ยังคงเป็นป่าไม้หนาทึบและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก แล้วเชื่อว่าชาวจีนเรือสินค้าน่าจะจัดสร้างเป็นศาลไม้เล็ก ๆ ริมแม่น้ำแม่กลองคุ้งน้ำบ้านเบิกไพร เมื่อเรือผ่านมาจะแวะกราบบูชาขอพรที่ศาลเจ้าแม่เทียงโหวเชี้ยบ้อกันมาก ต่อมาชาวจีนในอำเภอบ้านโป่งมีความศรัทธากันเพิ่มขึ้นจึงร่วมแรงร่วมใจสร้างศาลขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อว่าคงเปลี่ยนเรียกชื่อเป็น “เจ้าแม่เบิกไพร” ตามเหตุผลที่หนุ่ม-สุทน วิเคราะห์ด้วยตนเอง

Advertisement

Advertisement

1. ศาลเจ้าตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเบิกไพรจึงเรียกชื่อตามความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เรียก “องค์เจ้าแม่เบิกไพร”ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

2. ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ประกอบการค้าแล้วร่วมกันประกอบพิธีเบิกป่า-เบิกไพรองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเปลี่ยนเรียกชื่อองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นชื่อ "เจ้าแม่เบิกไพร" นี่คือข้อสันนิษฐานของผมเท่านั้นครับศาลเจ้าแม่เบิกไพร

เพราะผมเองพยายามจะหาข้อมูลองค์เจ้าแม่เบิกไพร ว่าใครเป็นผู้จัดสร้างหรือองค์ท่านประดิษฐานมากับเรือสินค้าของชาวจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม!!! แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ศาลเจ้าแม่เบิกไพรมีชาวอำเภอบ้านโป่งและนักท่องเที่ยวเข้ามากราบบูชาขอพรกันมากครับ นอกจากองค์เจ้าแม่เบิกไพรแล้วยังมีองค์พระพุทธรูปหรือพระเจ้าห้าพระองค์เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสน้ำตกไทรโยค เขตเมืองกาญจนบุรีครับ แล้วพระองค์ท่านทรงแวะที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรแห่งนี้ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

Advertisement

Advertisement

ชาวแฟนเพจทุกท่านถ้าได้ท่องเที่ยวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ควรจะแวะศาลเจ้าแม่เบิกไพรริมแม่น้ำแม่กลองวิวทิวทัศน์สวยงาม วันนี้ผมเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับองค์เจ้าแม่เบิกไพรพอสังเขปเท่านั้นครับ ส่วนองค์เจ้าแม่เบิกไพรชาวบ้าน ชาวอำเภอบ้านโป่งถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธ์คู่อำเภอบ้านโป่งตั้งแต่โบราณกาลถึงทุกวันนี้ครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีศาลเจ้าแม่เบิกไพร

Advertisement

Advertisement

ศาลเจ้าแม่เบิกไพรหน้าศาลเจ้าแม่เบิกไพรเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm

#ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน

เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน