ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดไทย ในโบสถ์ฝรั่ง สวยที่สุด...ที่เดียว ในอยุธยา

วัดไทย ในโบสถ์ฝรั่ง สวยที่สุด...ที่เดียว ในอยุธยา

วัดไทย ในโบสถ์ฝรั่ง สวยที่สุด...ที่เดียว ในอยุธยา  วัดนี้ไม่ใช่วัดที่เคยเป็นโบสถ์คริสต์ แล้วมาเปลี่ยนหรือยึดมาเป็นวัดไทยแต่อย่างใดนะ วัดนี้คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดไทย ในโบสถ์ฝรั่ง สวยท