คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
แจ้งตรวจสอบ
5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา เมื่อครั้งพุทธกาลคือวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นพระสมัญญาณนามในพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา    วันนี้หนุ่ม-สุทนพาท่องเที่ยว "5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรมเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา" ตรงข้ามเกาะเมืองกรุงเก่าอยุธยา เราจะเริ่มต้นที่

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาจุดที่ 1 วัดไชยวัฒนาราม เคยเป็นวัดสวยงามมาก ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดไชยวัฒนารามก่อนจะจัดสร้างวัดบริเวณที่ตรงนี้เป็นพื้นดินเคยเป็นที่ตั้งพระตำหนักของพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ราชธานีที่เคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาล สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดฯ ให้จัดสร้างวัดขึ้นมาโดยมี 2 นัยยะคือ
1. เพื่อทรงอุทิศพระราชกุศนให้พระราชมารดาของพระองค์ 

Advertisement

Advertisement

2. เพื่อประกอบพระราชพิธีพระศพองค์กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา 

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาวัดไชยวัฒนาราม สร้างตามความเชื่อในศาสนาพุทธมีองค์พระปรางค์ใหญ่และล้อมรอบด้วยองค์พระปรางค์เล็ก ๆ นอกจากนี้ยังมีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานโดยรอบวิหารและองค์พระปรางค์ซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ แต่อย่างไรก็ตามวัดไชยวัฒนารามก็กลายเป็นวัดร้างเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2309-2310 ถูกทิ้งร้างแล้วต่อมากรมศิลปากรเข้ามาบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างต่าง ๆ แล้วเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคถ่ายรูปกับโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามได้ครับ ถ้าจะถ่ายภาพแสงตะวันยามเช้าสวยงามมาก ๆ เสร็จแล้วเดินทางต่อมาในเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาจุดที่ 2 ผ่านวิถีชีวิตชาวมุสลิม จะเห็นน้อง ๆ สุภาพสตรีชาวมุสลิมแต่งกายมีผ้าคลุมผมสวยงามตามวัฒนธรรมของชาวมุสลิม 

Advertisement

Advertisement

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาแล้วต่อไปจุดที่ 3 เข้าโบสถ์คริสตจักร วัดนักบุญเซนท์ยอเซฟหรือวัดนักบุญยอเซฟ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าชมโบสถ์คริสตจักรสีเหลืองงดงามมากครับ โบสถ์คริสตจักรแต่เดิมเป็นโบสถ์ไม้ชาวฝรั่งเศสขออนุญาตจัดสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัฒนธรรมที่ 3 ในเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

เสร็จแล้วก็มาจุดที่ 4 วัดพุทไธศวรรย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวัดสงบร่มรื่นเข้า กราบขอพรองค์พระพุทธรูปในพระอุโบสถซึ่งเป็นองค์พระประธานเก่าแก่เรียก "หลวงพ่อดำ" มีมาตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีประมาณ 3 ปีก็จัดสร้างวัดนี้ด้วยเหตุผลบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเรียกว่า "เวียงเหล็ก" แล้วสมเด็จพระเจ้าอู่ทองก็เสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างราชธานีกรุงศรีอยุธยาพอเป็นราชธานีแล้วก็ทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดพุทไธศวรรย์ขึ้นมาครับ นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมใบเสมาคู่เพราะวัดนี้คือพระอารามหลวงและกราบบูชารูปหล่อหลวงปู่ทวดได้ครับ

Advertisement

Advertisement

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

เสร็จแล้วออกมาอีกวัดหนึ่งเป็นจุดที่ 5 วัดนางกุย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกัน วัดนางกุยเป็นวัดเก่าแก่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พอถึงวัดนางกุยควรจะเข้าอุโบสถก่อนกราบขอพรองค์พระประธานและพระพุทธรูปนาคปรก แล้วมาวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเรียก หลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สักทองลอยน้ำมาติดท่าน้ำวัดนางกุยเมื่อประมาณ 100 กว่าปีก่อนและสุดท้ายมา ศาลเจ้าแแม่ตะเคียนทอง ขอพรองค์เจ้าแม่ตะเคียนทองขอให้สมความปรารถนานะจ๊ะ 

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยานี่คือเส้นทางท่องเที่ยว "5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรมเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา" ตรงข้ามเกาะเมืองกรุงเก่าอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-246 076 หรือ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา โทรศัพท์ 066-3524 6076-7 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. “เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องออกเดินทางไป...กับ...ผมหนุ่ม-สุทน” ขอบคุณและสวัสดี

5 จุดเช็คอิน 3 วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์
แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/
#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. 
#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด