วันนี้จะพาไปปราสาทขอมในอยุธยา โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนสนใจความขลังและประวัติความเป็นมาของปราสาทขอมอยู่แล้ว ครั้งนี้มีโอกาสได้ไปอยุธยา เพิ่งทราบว่ามีปราสาทขอมในอยุธยาด้วย นั่นก็คือ “ปราสาทนครหลวง” ปราสาทนครหลวง นั้นอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก นอกตัวเมืองอยุธยา เปิดให้เข้าชมและสักการะพระพุทธบาทได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าคะ ควรแต่งกายสุภาพนะคะ

ป้ายปราสาทปราสาทนครหลวงปราสาทนครหลวงได้ถูกทิ้งร้างมานาน จนมีการบูรณะซ่อมแซมและกลับมาเปิดให้เข้าได้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2538 นี่เองค่ะ

ป้ายที่เปิดปราสาทปราสาทนครหลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในปี พ.ศ. 2174 ทรงโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบพระนครหลวง (Angkor) ที่ประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นพระราชวังประทับร้อนและประทับแรมสำหรับขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท โดยใช้ชื่อเดิมของพระนครหลวงมาเป็นชื่อปราสาทแห่งนี้ว่า “พระที่นั่งปราสาทนครหลวง”

Advertisement

Advertisement

 

สันนิษฐานว่าปราสาทนครหลวงน่าจะถ่ายแบบมาจากนครวัด หรืออาจจะเป็นปราสาทบาปวนในนครธม ตัวปราสาทมีคูน้ำล้อมรอบเหมือนนครวัด มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงคดเชื่อมต่อกับปราสาท ทรงยอดปรางบริวารมียอดคล้ายปราสาทขอม ปราสาทนครหลวงมียอดปรางค์ประทาน 1 ยอดและมียอดมณฑปเรียงรายหลายยอด รวมทั้งหมด 33 ยอดเท่ากับ “ตรีทศ” หรือเทพทั้ง 33 องค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ประกอบด้วยพระอินทร์และบริวารอีก 32 องค์ เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองประทับบนปราสาทพระนครหลวง พระองค์จึงเปรียบได้กับกษัตริย์ผู้ครองเมืองพระนครหลวง และเปรียบดุจพระอินทร์บทสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันรายล้อมด้วยเทพบริวาร (ข้อมูลจากหนังสือสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง อ.พิชญา สุ่มจินดา)

 

ระหว่างเดินชมนี่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ที่ปราสาทขอมที่เสียมเรียบเลยคะ เดินชมไปตามระเบียงคดชั้นที่ 1 ไปจนถึงชั้นที่ 3 จะเห็นเศษอิฐเศษกระเบื้องเก่าแก่ที่ถูกรื้อออกมาตอนบูรณะ จะเห็นกระเบื้องที่มีเดือยตัวผู้ที่ไว้ก่อหลังคาโดยไม่ต้องใช้ตะปู

Advertisement

Advertisement

ปราสาทนครหลวง4ปราสาทนครหลวง5

ปราสาทนครหลวง6ปราสาทนครหลวง7ชั้นที่ 3 นี้เป็นยอดพระปรางค์ประธานที่ได้รับการบูรณะแล้ว ภายในมีพระพุทธบาทซ้อนกันสี่รอย ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2446 หรือในสมัยรัชกาลที่ 5

พระพุทธบาท1

พระพุทธบาท2หลังชมปราสาทจนเหนื่อยแล้วลงมาพักด้านล่าง มีแม่ค้าขายน้ำ ขายขนมโบราณ ทำเป็นตลาดโบราณได้น่ารักมาก อุดหนุนคนไทยกันก่อนกลับนะคะ

กายาสาทปราสาทนครหลวง8#ปราสาทนครหลวง #อยุธยา #ปราสาทขอม #กัมพูชา #พระเจ้าปราสาททอง