เห็นหนุ่มสาวเขาแต่งไทย..ห่มสไบ ไปถ่ายรูปสวยกันที่วัดไชยวัฒนาราม ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูมีชีวิตชีวา มีสีสันดีจังเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปสมัยอยุธยาที่กำลังรุ่งเรื่องจริง ๆ แต่ละมุมแต่จุดสวยๆ ที่ถ่ายรูปกันล้วนมีประวัติความเป็นมาที่สร้างสรรค์มาได้งดงามเช่นกัน จะถ่ายรูปกันก็มาทราบประวัติกันซักนิดนะ จะอินขึ้นอีกเยอะเลย

ภาพ2ชื่ออาราม “ไชยวัฒนาราม” นั้นมีความหมายถึง ความเจริญแห่งชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะจากการรบกับเขมร และสร้างโดยมีสถาปัตยกรรมแบบนครวัด ที่มีการผสมผสานทั้งแบบพุทธกับแบบพราหมณ์ที่มีทั้งเรื่องจตุโลกบาลที่ดูแลทั้ง 4 ทิศ ผสมกับเรื่องของดวงดาวแบบโหราศาสตร์

ภาพ3พระองค์ท่านนอกจากทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการรบแล้วยังพระปรีชาสามารถทางโหราศาสตร์พระเวทและอาคมของศาสนาพราหมณ์อีกด้วย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นถือว่าเป็นสมัยที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองมาก มีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย มีวัดวาอารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่านมากมาย เช่น ปราสาทนครหลวง วัดมงคลบพิตร พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

นอกจากนั้นการสร้างวัดไชยวัฒนารามนี้ยังสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่ท่านจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์  และที่บริเวณนี้ก็เคยเป็นบ้านของพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งก็เป็นบ้านเดิมของพระองค์เองด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางตะวันตกของเมืองอยุธยา ในอดีตคงจะงดงามอยู่ไม่น้อยเลยหละ

ภาพ4วัดไชวัฒนารามยังเคยใช้จัดพิธีถวายพระเพลิงศพในพระมหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์ของอยุธยา รวมไปถึงเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย กับเจ้าฟ้าสังวาล ถ้าชื่นชอบแนะให้ไปดูเรื่องศรีอโยธยา ภาค2 ที่คุณโดม ปกรณ์ ลัม แสดงเป็นเจ้าฟ้ากุ้ง และ คุณนุ่นแสดงเป็นเจ้าฟ้าสังวาล 

Advertisement

Advertisement

ภาพ5ในแผนผังนี้ที่แสดงจุดของพระปรางค์ประธาน เมรุทิศ เมรุราย และยังแสดงตำแหน่งของเจดีย์บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้ากุ้งด้วยคะ (มองหาดูนะคะ)

พระปรางค์องค์เด่นตรงกลาง เป็นพระปรางค์ประธาน ที่ถ่ายรูปกันงดงามนั้น เปรียบเหมือนเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ คือสวรรค์บนยอดเขาพระสุเมรุ (เป็นศูนย์กลางจักรวาล) ส่วนของพระปรางค์นี้ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นไปนะ กราบไหว้ตรงกระไดได้จ้า ปรางค์บริวารองค์น้อยที่ล้อมพระปรางค์ประธานนั้น เปรียบเหมือนวิมารของท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศที่ดูแลทั้ง 4 ทิศ

ภาพ5พระปรางค์ที่มียอดแหลมนั้นเป็น คือเมรุทิศเมรุรายล้อมรอบอีก 8 ทิศ (8 ยอดแหลม) เปรียบเป็นวิมารของเทพอัฐเคราะห์ที่มีเทวดา 8 องค์ ตามทิศทั้ง 8 และมีระเบียงคดเชื่อมต่อระหว่างเมรุทิศ ซึ่งจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รวมทั้งหมด 120 องค์  ดั้งเดิมพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นทองทั้งหมด ในอดีตคงจะเหลืองอร่ามทั้งระเบียงคดเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

ภาพ6ภาพ8พระอุโบสถนั้นแตกต่างจากวัดในอยุธยาดั้งเดิม โดยวางตำแหน่งของอุโบสถไว้ด้านหน้าซึ่งเป็นแบบสืบต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในมีพระประธานสามองค์ แต่พระพุทธรูปถูกทำลายไปมากแล้ว

ภาพ7ปัจจุบันนี้กรมศิลปกรก็ได้เข้ามาทำการบูรณะ ทำให้เราได้เห็นวัดไชยวัฒนารามสวยงามเช่นนี้ ประกอบกับชุดไทยสวยๆทำให้วัดแห่งนี้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

สอบถามน้องๆ เขาเช่าชุดจากด้านหน้าวัด ราคาเช่าทั้งชุด 100 บาท (ราคาแต่ละร้านอาจไม่เท่ากัน )ได้ทั้งชุดเครื่องประดับ อาวุธ ร่มกันแดดงามๆ ให้ดูเป็นแม่นาง ออกญา สมฐานะดีจริงๆ

ภาพ8ภาพ9ฝั่งตรงข้ามวัดจะมีร้านให้เช่าชุดเรียงรายให้เลือกกันได้  ผ่านมาแถวนี้ลองลงมาถ่ายรูปและอินไปกับอดีตที่สวยงามของไทยกันนะคะ

#ปราสาททอง #วัดไชยวัฒนาราม #อยุธยา