วันมาฆบูชาที่ผ่านมา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีโอกาสไปถือศีล 8 เป็นเวลา 3 วัน ที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดอยุธยา มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า “ มาฆบุรณมี ” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 นั่นเอง

แม่ชีนั่งสวดมนต์เย็นภาพโดย : ผู้เขียน

เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ โดยที่พระสงฆ์มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันถึง 1,250 รูป  เรียกว่า “ วันจาตุรงคสันนิบาต ” เป็นการประชุมด้วยองค์ 4 คือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้

โบสถ์

ภาพโดย : ผู้เขียน

โอวาทปาติโมกข์มีหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา และในปัจจุบันมีการสวดปาฏิโมกข์ขึ้นในวันมาฆบูชา จึงถือโอกาสเข้าไปเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดใหญ่ชัยมงคล กรุงเก่าของเรานั่นเอง ซึ่งในการไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกรม และสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียนที่โบสถ์ 

Advertisement

Advertisement

3 วัน ที่เข้าไปเรียนรู้ใจตัวเอง การนั่งสมาธิเงียบ ๆ คนเดียว เพียงแค่จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตนเอง หรือการเดินจงกรมที่เอาใจไปจดจ่อกิริยาตนเองในทุกก้าวที่เราเดิน เราทำในกิริยานั้น ๆ โดยเรียนรู้ตัวตนเองโดยไม่เอาใจไปคิด เรื่องในอดีตหรือในอนาคต เรียนรู้แค่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ฯลฯ หรือการสำรวมทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามที่ท่านพระอาจารย์สั่งสอน และในทุก ๆ วันเราต้องสวดมนต์และทำวัตรเช้าทำวัตรเย็น ส่วนช่วงบ่ายฟังพระท่านแสดงพระธรรมเทศนา ที่สั่งสอนให้เราเรียนรู้จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

จากการไปนั่งทำสมาธิครั้งนี้ เราได้ฝึกความอดทนต่อสิ่งเร้าจากรอบข้าง ไม่ว่าเรื่องความคิดที่วิ่งไวกว่าลิงคางเสียอีก และเรื่องความเจ็บปวดจากการเมื่อยล้าจากการนั่งนิ่ง ๆ นาน ๆ อีกทั้งอาการเหน็บชาที่กินขาเราจนไร้ความรู้สึก อดทนกับจิตใจที่ถาโถมเข้ามาว่า “ หยุดนั่งทำเถอะ ” แต่เมื่อเรานิ่งได้ใจเราจะเริ่มจดจ่อที่ปลายลมหายใจ สติก็เริ่มเกิดขึ้น  เมื่อเรามาใช้ชีวิตในการทำงาน ทำให้เรามีสติมากขึ้น ไม่ตีโพยตีพาย เพราะเราฝึกสติมา และครั้งนี้คิดว่าเข้าใจในหลักการนั่งสมาธิมากขึ้น จึงคิดว่าต้องมั่นฝึกฝนในการนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้น

Advertisement

Advertisement

พระนั่งสมาธิ

ภาพโดย : ผู้เขียน

การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

- การแต่งตัว ผู้หญิง ควรใส่เสื้อสีขาวไม่เน้นรูปร่าง ผู้ถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว ส่วนผู้ชายควรใส่เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว

- เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ ไฟฉาย 

- ส่วนเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเพราะทางครัวจะจัดไว้พร้อมสำหรับนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน

Advertisement

Advertisement

- สิ่งสำคัญคือร่างกายและจิตใจของตัวเราที่ต้องเตรียมให้พร้อมที่จะฝึกฝน

สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ เหมาะแก่ผู้ที่จะเข้าไปเรียนรู้การนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน เพราะเราสามารถไปเช้าเย็นกลับก็ได้ หรือจะค้างคืน 3 วัน 7 วัน

ภาพหน้าปกโดย : ผู้เขียน