อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก                 เมื่อพูดถึงจังหวัดอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ก็คงหนีไม่พ้น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่าที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ปัจจุบันยังคงหลงเหลือโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่เป็นสมบัติชาติและควรช่วยกันอนุรักษ์

               วันนี้ผู้เขียนจะขอพูดถึงสถานที่หนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของพระนครศรีอยุธยา สถานที่ที่ผู้เขียนได้เดินทางไปเมื่อครั้งศึกษาอยู่คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามหลักสูตรที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด นั้นก็คือ พระราชวังบางปะอิน และ วังช้าง แลเพนียด

 พระราชวังบางปะอิน

 พระราชวังบางปะอิน สถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อชมความสวยงามและศึกษาหาความรูู้ในส่วนของพระที่นั่งต่าง ๆ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์และที่นี่ยังเป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

Advertisement

Advertisement

 พระราชวังบางปะอินหลังจากที่มีการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างและเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการ พระพุทธบาทสระบุรี ได้มี สุนทรภู่ ซึ่งเป็นผู้ติดตามเสด็จในขณะนั้น ได้ประพันธ์เกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน ไว้ในเรื่องนิราศพระบาท

พระราชวังบางปะอินต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ พระราชวังแห่งนี้ และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่โดยได้สร้างพระที่นั่งต่าง ๆ เพิ่มเติม ปัจจุบันที่นี่อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง ใช้เป็นที่ แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งใช้เป็นที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมถึงเป็นที่ต้อนรับพระอาคันตุกะอีกด้วย ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่พระที่นั่ง ท่านสามารถมาศึกษาหาความรู้ชมสถาปัตยกรรมที่สำคัญ โดยพระราชวังบางปะอินเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท และต่งชาติ 100 บาท

Advertisement

Advertisement

วังช้างอยุธยา แลเพนียด

วังช้างอยุธยาปางช้างแห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิพระคชบาล ซึ่งเป็นปางช้างแห่งเดียวที่อยู่ในเขต เมืองมรดกโลก ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในอดีตปางช้างแห่งนี้ ได้เป็นสถานที่สำหรับฝึกช้างหลวง สำหรับทำการศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากปางช้าง เป็น วังช้างอยุธยา โดยที่นี่ได้มีช้างเชือกสำคัญ สำหรับใช้ประกอบในพระราชพิธีต่าง ๆ 

Advertisement

Advertisement

 วังช้างอยุธยาปัจจุบันที่นี่ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและร่วมสนุก เช่น กิจกรรมนั่งช้างชมเมือง กิจกรรมแสดงความสามารถของช้าง การลอดท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังมีศูนย์อภิบาลช้างที่ท่านสามารถป้อนนมและอาหารให้กับลูกช้างได้อีกด้วย

 วังช้างอยุธยาท่านสามารถเข้าชมวังช้าง และ แลเพนียด ฟรี สำหรับส่วนการแสดงช้าง ราคาผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท หรือ การนั่งช้าง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวังช้างอยุธยาแลเพนียด

               จากพระราชวังบางปะอินไปยังแลเพนียดใช้เวลาประมาณ 30 นาที 2 สถานที่สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานที่มีประวัติมายาวนาน ที่สำคัญเป็น มรดกโลก ที่ควรแก่การรักษาและการอนุรักษ์

หมายเหตุ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายรูปเองทั้งหมด