วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดอีกวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เมื่อปี พ.ศ.1900 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดพระศพเจ้าแก้วขึ้นมาเผา สถานที่ปลงศพนั้นโปรดเกล้าฯให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมาเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่ไปบวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกาและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวกรุงศรีอยุธยาอย่างมาก จนมีการตั้งอธิบดีสงฆ์คือสมเด็จพระวันรัตน์ และเวลาต่อมาก็เป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้วซึ่งมีสมเด็จพระวันรัตน์เป็นประธานสงฆ์ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้ว

Advertisement

Advertisement

ภาพที่1                       ในปี พ.ศ.2135 เรื่องราวของรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับชัยชนะแก่พระมหาอุปราชแห่งพม่าและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ต่อเหล่าทหาร จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่า “พระเจดีย์ใหญ่”
ภาพที่2

                       ในปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่สำคัญกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีจุดที่น่าสนใจเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ โดยเจดีย์วัดชัยมงคลตั้งอยู่บนฐานสูง มีฐานบัลลังก์แปดเหลี่ยม ความสูงจากฐานถึงยอด 60 เมตร มีบันไดขึ้นสู่ลานทักษิณ บนเจดีย์ด้านหน้ามีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยพระนารายณ์

Advertisement

Advertisement

ภาพที่3

        ภาพที่4                        ด้านหน้าบริเวณปากทางเข้าสู่เจดีย์จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ไม่ใหญ่มากประดิษฐานอยู่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะบูชาได้ตลอดทั้งวัน นอกจากจะเดินชมความสวยงามในส่วนต่าง ๆ ของวัดแล้วบริเวณรอบ ๆ วัดยังมีสนามหญ้าให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ

ภาพที่5                      การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ขับตรงมาตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงสามแยกและขับต่อไป 300 เมตรจะเจอวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ด้านขวามือ

 

 

พิกัด: 40/3 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Advertisement

Advertisement

ช่วงเวลา: เปิดทุกวัน เวลา 8.00-17.00น.

ค่าเข้าชม: ชาวไทยฟรี / ชาวต่างชาติ 20 บาท

เบอร์ติดต่อ: 035-244-193

 

ภาพโดยผู้เขียน