อาณาจักรอยุธยาในอดีต ที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีอายุรวมกันกว่า 400 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์ ก่อนจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ตั้งแต่นั้นมากรุงศรีอยุธยาก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมาโดยตลอด100 กว่าปี รวมถึงได้มีการขนย้ายอิฐดินต่างๆไปสร้างเมืองใหม่ที่กรุงเทพมหานคร ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ความเชื่อของชาวเมืองในสมัยนั้นรวมถึงผู้คนในสมัยนี้ด้วย เชื่อว่าอยุธยาไม่เคยจางหายไปไหน แต่ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่กรุงเทพมหานครนั้นเอง
ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ร่วมกับกรมศิลปากร ได้ริเริ่มการบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ ภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหม่ โดยให้รักษาเค้าโครงสร้างแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด ถ้าใครได้ไปเที่ยวที่เมืองเก่าอยุธยาแล้วละก็จะเห็นความงดงามและยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยุธยามากเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

          ในวันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสมาเที่ยวชมเมืองเก่าอยุธยาแห่งนี้และเดินทางไปในวัดต่างๆ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเขตพระราชวังในอดีตในก็คือ “วัดพระศรีสรรเพชญ์” เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังสมัยอาณาจักรอยุธยา มีพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ใหญ่ทั้ง 3 องค์ยิ่งใหญ่อลังการมาก ทั้ง 3 เจดีย์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา มีความหมายถึง 

  1. เจดีย์องค์ตะวันออก เป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. เจดีย์องค์กลางเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
  3. เจดีย์ด้านทิศตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

เจดีย์ทั้ง 3 ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่สำคัญทางเดินรอบพระเจดีย์ทั้ง 3 มีทางเดินและวิหารที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีการถูกทำลายไปก็เป็นจำนวนมากเช่นกัน เห็นแล้วก็รู้น่าสึกใจหายเป็นอย่างมาก ยากที่จะจินตนาการได้ว่าถ้าเป็นสมัยนั้นจะมีความงดงามเพียงใด

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปที่เสียหายจากการถูกทำลาย แต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่ไม่น้อย

รูปภาพซากปรักหักพัง ของวัดพระศรีสรรเพชญ์

ถ้าเทียบอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้น เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามเป็นอย่างมากมีฐานะเป็นเมืองเอก มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ ทั้งชาติที่มาจากตะวันตก และเอเชีย โดยเฉพาะจีน ทำให้อาณาจักรอยุธยาตอนนั้นรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกระทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในการปกครองของ "สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์" (พระเจ้าเอกทัศ) ได้เกิดการชิงดีชิงเด่น แบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดคุณธรรมในหมู่ขุนนางเป็นอย่างมาก ทำให้อยุธยาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ เป็นเหตุให้เสียกรุงศรีครั้งที่ 2 แก่ "อาณาจักรอังวะ" ในปี พ.ศ. 2310 ในที่สุด

Advertisement

Advertisement

วัดพระศรีสรรเพชญ์          เมื่อได้เห็นแบบนี้แล้วทำให้เรามีความคิดที่ว่าอดีตก็คืออดีต เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ เพียงแต่สถานที่ในอดีตนั้นจะเป็นสถานที่ทรงคุณค่า ที่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจความเป็นมาและเรียนรู้ไปในตัว จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เดินทางไปเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาในวันนี้ได้เรียนรู้และได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เป็นความทรงจำที่ดีและน่าจดจำ ได้เห็นโบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังคงหลงเหลือเค้าโครงของความงดงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ อีกทั้งยังเห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ หรือคนในพื้นที่เองที่คอยอำนวยความสะดวกในการอธิบายสถานที่ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ว่ามีความสำคัญมากในสมัยอาณาจักรอยุธยา เพราะเป็นเขตพระราชวังในสมัยนั้น ควรค่าแก่การจดบันทึกและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์กันต่อไป หากท่านใดมาเที่ยวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมสถานที่โบราณสถานแห่งนี้กันด้วยนะครับ

“ภาพถ่ายโดยผู้เขียน”