บรรยากาศ

ชวนมาชมแหล่งเรียนรู้ยอดนิยม ตามรอยออเจ้า ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๑๗๓ สร้างมา ๓๐๐ กว่าปีแล้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ไปเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงพระราชทานที่ดินซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระราชมารดา โปรดที่จะให้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญกุศลในการสร้างวัดให้แก่พระราชมารดาหลังจากที่สิ้นพระชนม์ มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียว กว้าง ๑๖๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร

Advertisement

Advertisement

ภายใน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในวัดไชยวัฒนาราม ที่มีรูปแบบและลักษณะที่ใกล้เคียงกับศิลปะขอม มีความเชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของชัยชนะเขมร มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ทรงจตุรมุขที่มีความสวยงาม และระเบียงคตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

บรรยากาศ

วัดไชยวัฒนารามนั้นเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำมากมาย เนื่องด้วยเป็นวัดที่ใช้ในการทำราชพิธีต่าง ๆ ทั้งการบำเพ็ญกุศล การถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลากหลายพระองค์ รวมถึงเป็นที่ฝังพระศพของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง เจ้าฟ้ากุ้งด้วย

รอบนอก

สำหรับใครที่ต้องการรับชมความสวยงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นสามารถที่จะมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ควรที่จะแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม ให้เกียรติแก่สถานที่ ทั้งนี้ถ้าใครอยากที่จะเข้ามาบันทึกภาพสวย ๆ ตามรอยละครบุพเพสันนิวาสนั้น ก็มีชุดไทยให้เช่าอยู่บริเวณหน้าวัดมากมายทีเดียว สามารถที่จะเช่ามาสวมใส่เข้าไปภายในวัดได้

Advertisement

Advertisement

จุดเข้าชมตั๋ว

ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามด้วย อยู่ที่ ๑๐ บาท สำหรับคนไทย(ผู้ใหญ่) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๒ เข้าชมได้ฟรี สำหรับชาวต่างชาติ(ผู้ใหญ่) นั้นจะอยู่ที่ ๕๐ บาท

เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง

วัด

 

ภาพประกอบโดยนักเขียน