“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หนุ่ม-สุทน คนชอบท่องเที่ยวไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวครับ แต่เที่ยวเพื่อเก็บข้อมูลมาเขียนเล่าเรื่องให้ชาวแฟนเพจฟัง วันนี้ก็เช่นกันครับ จะพาทุกท่านไปย้อนอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ไป “วัดไชยวัฒนาการ” กันครับวัดไชยวัฒนาราม

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเห็นว่าพื้นดินนิวาสถานหรือที่ตั้งพระตำหนักของพระราชมารดาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เมื่อพระราชมารดาสิ้นพระชนม์ จึงทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นมาคือวัดไชยวัฒนารามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่สร้างได้งดงามมาก เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดฯ ให้สร้างตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยองค์พระปรางค์สูงเด่นชัด ล้อมรอบด้วยพระระเบียงคด มีองค์พระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานมากถึง 120 องค์และมีเจดีย์บริวารให้เป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธ์เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดไชยวัฒนาราม

Advertisement

Advertisement

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นตามพระราชประสงค์ดังนี้คือ

1. เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดา

2. ให้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา

3. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของการออกเดินทัพไปตีเขมรเมื่อครั้งหนึ่งในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนารามสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2173 เดิมชื่อวัดชัย ซึ่งหมายถึงชัยชนะ ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไชยวัฒนาราม” ถึงทุกวันนี้ วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่งดงามมากดูเด่นชัดโดยเฉพาะยามเช้าช่วงแสงตะวันส่องลงมาที่องค์พระปรางค์ซึ่งเปรียบเหมือนพระเจดีย์จุฟ้ามณียอดเขาพระสุเมรุ และแล้วความงดงามก็หมดลง เมื่อเข้ามาในปี พ.ศ. 2309-2310 กองทัพพม่าล้อมรอบเกาะกรุงศรีอยุธยาแล้วเผาวัดไชยวัฒนารามเหลือแต่ซาก  พอสงครามสงบสิ่งของต่าง ๆ ภายในวัดถูกขโมยแทบจะไม่เหลืออะไรให้ได้ชื่นชมวัดไชยวัฒนาราม

Advertisement

Advertisement

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรเข้าบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็นโบราณสถานของชาวไทยและในปี พ.ศ. 2535 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ดังนั้นวัดไชยวัฒนารามก็อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วย แต่วัดไชยวัฒนารามกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478วัดไชยวัฒนาราม

ในปัจจุบันนี้หากชาวแฟนเพจต้องการท่องเที่ยวแบบย้อนยุคแต่งกายชุดไทย พร้อมกับถ่ายภาพความประทับใจบริเวณวัดไชยวัฒนาราม ด้านหน้าริมถนนใหญ่ยังคงมีร้านเสื้อผ้าชุดไทยให้บริการเพื่อเช่าถ่ายรูป ถ่ายแบบได้ตามใจชอบทั้งถ่ายในร้านและภายในวัดไชยวัฒนารามครับร้านชุดไทยหน้าวัด

Advertisement

Advertisement

ร้านเช่าชุดไทยหน้าวัดสำหรับวันนี้หนุ่ม-สุทนเขียนเล่าเรื่องวัดไชยวัฒนารามให้ทุกคนฟังแล้วถ้าต้องการผ่อนคลายความเครียดหลังช่วงโรคโควิด-19 ระบาดไปท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาหรือตามที่เราเรียกสั้น ๆ ไปเที่ยวอยุธยาได้ครับ วัดไชยวัฒนารามเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00น. วันนี้จบเรื่องเขียนเล่าแล้วขอบคุณและสวัสดี

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm

#ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน