ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

อย่า! เป็น Perfectionist เลย

อย่า! เป็น Perfectionist เลย

โควิด 19 กระทบ โลก ปฏิเสธไม่ได้ว่า ช่วงนี้คนไทยเราเผชิญกับภาวะตรึงเครียดจากโรคระบาด (ไม่เล่นมุกนะครับว่าทำไมถูกจัง) จากภาวะเช่นนี้เราสามารถพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า เหตุการณ์นี้คงไม่มีใครคาดหมายไว้ล่วงหน้า