ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ย้อนอดีต วัดใหญ่ เมืองสองแคว

ย้อนอดีต วัดใหญ่ เมืองสองแคว

"วัดใหญ่" เป็นชื่อที่ชาวพิษณุโลกทั่วไปใช้เรียกขาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน วัดพระศรีรัตมหาธาตุนับว่าเป็นวัดที่มีกา