ใครมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการไปสักการะพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญและเป็นโบราณวัตถุของประเทศ โดยในปี 2479 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธชินราชเป็นโบราณวัตถุสถาน และในปี 2520 กระทรวงศึกษาธิการขึ้นทะเบียนให้พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญ

พระพุทธชินราช, วัด, พิษณุโลก, พระพุทธรูป             วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่มีโบราณสถานมากมายภายในวัดเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทำให้มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชากันอย่างคึกคัก   โดยมีพระพุทธชินราชที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามอ่อนช้อย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ควรมากราบสักการะเมื่อมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก สร้างขึ้นมาในสมัยพระยาลิไท เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก

Advertisement

Advertisement

พระพุทธชินราช, วัด, พิษณุโลก, พระพุทธรูป              ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดที่งดงามอ่อนช้อย เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของพระนเรศวรมหาราช เช่น การได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เป็นต้น ประกอบกับประตูและหน้าต่างที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงแบบลวดลายไทยให้เราได้ชมความงดงาม

พระพุทธชินราช, วัด, พิษณุโลก, พระพุทธรูป              พระอัฏฐารสเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติด้านหลังพระวิหาร สูง 18 ศอก ที่มีความงดงามตั้งตระหง่านกลางแจ้ง ท่ามกลางซากของวิหารใหญ่ที่ได้พังลงมาเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา 

พระพุทธชินราช, วัด, พิษณุโลก, พระพุทธรูป              ภายในวัดจะมีวัตถุมงคลให้เราเช่าบูชา และยังมีจุดให้เราได้ทำบุญตามศรัทธา ไม่ว่าจะเป็น การหล่อเทียนพรรษา การถวายดอกไม้ ธูป เทียน การทำบุญหลังคา ค่าน้ำค่าไฟ เซียมซีและอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปกราบสักการะพระพุทธชินราชอีกด้วย และจำกัดคนเข้าครั้งละ 20 คนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

Advertisement

Advertisement

พระพุทธชินราช, วัด, พิษณุโลก, พระพุทธรูป             ใครมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกก็อย่าลืมมาชมความงดงามและกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระอัฏฐารส หลวงพ่อโต ชมความงามของพระอุโบสถ และศิลปะสมัยสุโขทัย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเป็นศิริมงคลนะคะ 

พิกัด: 92/3 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

เวลาทำการ: 6.30 - 18.00 น.

Credit photos: Hummingbird

บทความที่เกี่ยวข้อง 

แจกของฟรี : พิษณุโลกมีดีกว่าที่คิดกับทริป 2 วัน 1 คืน #EngagementCampaign

เที่ยวพิษณุโลก: พักใจท่ามกลางธรรมชาติ @แคมป์หมาบ้าใจดี

เที่ยวแบบ New Normal ที่พิษณุโลก: รีวิวที่พักแสนสบายท่ามกลางธรรมชาติ @ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Advertisement

Advertisement