วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร

หากมาเที่ยวจังหวัดพิจิตร นอกจากที่ท่องเที่ยวบึงสีไฟแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกแห่ง นั่นคือ วัดท่าหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร 01วัดท่าหลวง นี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาที่นี่ เพื่อมาสักการะหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวพิจิตรให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ในวันที่เรามาเพิ่งผ่านเทศกาลนมัสการหลวงพ่อเพชรไปไม่นาน ซึ่งจะจัดงานนี้ในทุกปีช่วงปลายเดือนมกราคม

วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร 02หลวงพ่อเพชร ที่นี่เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รัชกาลที่ 5 ทรงเคยจะให้นำมาไว้ที่กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากชาวพิจิตรเสียดายและไม่อยากให้นำไปที่กรุงเทพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงให้ไว้ที่จังหวัดพิจิตรตามเดิม
วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร 03วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร 04ภายนอกวัดยังมีแม่น้ำน่าน ซึ่งริมแม่น้ำน่านมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวมาปล่อยปลาหรือให้อาหารปลาได้อีกด้วย โดยปลาส่วนใหญ่หน้าวัดจะเป็นปลาตะเพียน ซึ่งน้องๆตัวเล็กๆเกล็ดสีสันสวยงาม

Advertisement

Advertisement

วัดท่าหลวง - พระอารามหลวงประจำจังหวัดพิจิตร 05พระอุโบสถ วัดท่าหลวงนี่เปิดให้ทุกคนเข้าสักการะทุกวัน โดยประมาณเวลา 07.00-18.00 น. ใครแวะมาที่ตัวเมืองจังหวัดพิจิตร แนะนำมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้เลยนะคะ

 

 

 

 

 

Advertisement

Advertisement