ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และทดลองด้านการเกษตรแผนใหม่บนพื้นที่แห้งแล้ง โดยเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ตั้งแต่เริ่มการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาด

 


Tippy มาศึกษาดูงานที่นี่ เริ่มจากการทำหนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานค่ะ ที่นี่รับคณะศึกษาดูงานได้รอบละ 250 คน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. และวันเสาร์  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. กิจกรรมการศึกษาดูงานที่นี่ เริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมชมนิทรรศการ ณ อาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์

Advertisement

Advertisement


ข้อมูลจากวิทยากร ทำให้ทราบว่าในปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล ทรงรับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้จัดหาที่ดินในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง
 
โครงการหุบกะพง
รับทราบข้อมูล ประวัติความเป็นมากันไปแล้ว จากนั้นเราเดินทางไปเรียนรู้ในแต่ละกิจการของสหกรณ์ที่นี่กันบ้าง การดูงานที่นี่แบ่งเป็น สถานีการเรียนรู้ในหมู่บ้านหุบกะพง เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ผลสำเร็จในการรวมกลุ่มต่าง ๆ สถานีการเรียนรู้ที่ Tippy ชอบก็คือสถานีกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ได้ทั้งความรู้และได้ช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ระดับ OTOP ติดไม้ติดมือไปใช้ที่บ้านด้วย

Advertisement

Advertisement

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์
และที่สถานีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง Tippy ได้รู้จักต้นโปร่งฟ้า จากการบอกเล่าของวิทยากรทราบว่าใบโปร่งฟ้ามีสรรพคุณช่วยลดการอยากบุหรี่ ใครสนใจอยากเลิกบุหรี่ด้วยวิธีนี้ ที่นี่ก็มีต้นกล้าจำหน่ายให้ไปเพาะปลูกที่บ้านด้วยค่ะ
ต้นโปร่งฟ้า
จากนั้น Tippy on the way ต่อไปเยี่ยมชมงานศิลปาชีพจักสานป่านศรนารายณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์ให้ชาวบ้าน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ชาวบ้านที่นี่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ดังคำกล่าวที่ว่า “ในหลวงให้ที่ พระราชินีให้อาชีพ”

Advertisement

Advertisement

งานศิลปาชีพ
จากนั้น วิทยากรก็มาสาธิตการขูดเส้นใยจากป่านศรนารายณ์ การถักเปีย การย้อมสี ตลอดจนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักรเย็บ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการผลิตกันเเล้ว ก็ได้เวลาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์หลากสีสันมีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 


เป็นหนึ่งวันที่ได้รับทั้งความรู้และสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าดีมีคุณภาพ หากองค์กรใดสนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ ทำหนังสือติดต่อเข้ามาดูนะคะ รับรองว่าสิ่งที่ได้กลับไป คุ้มค่า ตอบโจทย์การดำรงชีวิตของทุกคนแน่นอนค่ะ


ภาพประกอบโดย Tippy on the way