วัดใหญ่สุวรรณารามสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีศาลาการเปรียญ เป็นตำหนักไม้ทั้งหลังที่พระเจ้าเสือพระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี มีบานประตูสลักลายก้านขดปิดทองสวยงามและมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ นั่นคือ มีรอยแผลบนประตู ทำให้มีประตูแตก ชำรุดถาวร เรียกรอยพม่าฟัน ซึ่งนักวิชาการบางส่วนมีความเห็นว่า อาจจะเป็นการทำลายประตูตั้งแต่รื้อพระตำหนักเกี่ยวเนื่องกับเรื่องวิญญาณเจ้าฟ้าพระขวัญ เจ้าของตำหนักเดิม ที่ถูกพระเจ้าเสือสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 

นอกจากนี้ศาลาการเปรียญยังมีบุษบกเรียกว่า บุษบกแว่นฟ้า ใช้ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

พระอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยา มีภาพทวารบาล จิตรกรรมภาพเทพชุมนมเรียงรายกัน 5 ชั้น พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยรูปหล่อพระสังฆราชแตงโม หน้าบันเป็นงานรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนปลายที่งามพลิ้วราวมีชีวิต ถือว่าเป็นศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

และสุดท้ายคือหอเก็บพระไตรปิฎกเป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกน รองรับโดยเสาไม้ 3 เสา จากแนวคิดพระไตรปิฎกประกอบด้วย 3 ปิฎก คือ พระธรรมปิฎก พระไตรปิฎก และพระสุตตันตปิฎก

ท่านใดที่มีโอกาสไปชมวัดใหญ่สุวรรณารามถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้ว อย่าลืมไปตามหาเลขห้าไทยกลับด้านกันดูนะคะ และตรงข้ามวัดมีร้านไอติมหน้าใหญ่ แวะรับประทานของหวานคลายร้อนได้เช่นเดียวกันค่ะ

Advertisement

Advertisement