เขาวัง หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่เสด็จแปรพระราชฐานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี

ลิง

การเดินทางไม่ยาก เพราะที่นี่อยู่ในตัวเมือง มีทางขึ้น 2 ทาง ทางแรกคือขึ้นบันไดทางเดิม ใช้เวลาโขอยู่ เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือ ระวังลิง หากจะขึ้นบันได ระวังเรื่องสัมภาระ ของกิน หรืออะไรที่ติดมือ รวมถึงหมวก เพราะอาจโดนเก็บส่วย

วิว

แต่สำหรับคนที่ไม่อยากเดินขึ้น จะมีจุดสถานีรถราง คณะของเราที่ค่อนข้างจะ สว.กันแล้ว เลือกขึ้นรถราง ไปที่สถานี จ่ายค่าบัตร 70 บาท

 

บัตร 70 บาท เป็นค่ารถรางขาขึ้น+ลง 50 บาท อีก 20 บาท เป็นค่าบัตรผ่านเข้าชม จุดดีของการขึ้นรถรางคือ รวดเร็ว ไม่เหนื่อย และ ได้ถ่ายภาพจากมุมแปลกตา ที่นี่ปิดเวลา 16.30 น.  ใครไปช้าต้องทำเวลาหน่อย

Advertisement

Advertisement

พระที่นั่ง

ด้านบน นอกเหนือจากพระที่นั่ง หมู่พระตำหนัก ยังมีวัด เจดีย์ กระจัดกระจายอยู่บนเขา โดยเฉพาะในส่วนที่จัดแสดงเป็นห้องส่วนพระองค์ซึ่งมีข้าวของที่ทรงใช้เก็บรักษาเอาไว้ มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ต้องไปชมเองเท่านั้น เพราะห้ามถ่ายภาพ  

ห้องบรรทม ห้องทรงอักษร ไม่แปลกตาหรือสงสัย เพราะเคยเห็นภาพจำลองจากภาพยนตร์ย้อนยุคบางเรื่องมาแล้ว แต่จุดที่ไปเปิ่นให้เจ้าหน้าที่เห็นก็คือ ห้องสรง (อาบน้ำ) ณ จุดนี้ ได้ความรู้เพิ่มเติม เมื่อเห็นอ่างอาบน้ำที่ไม่เหมือนปัจจุบัน และข้างๆ จะมีขันใบใหญ่ ใหญ่มากวางอยู่ข้างๆ จนไม่ได้คิดว่าเป็นขัน เพราะมีความสูงเกือบเทียบเท่าอ่างอาบน้ำ จนทำให้เกิดความสงสัยว่าคืออะไร เจ้าหน้าที่ตอบว่า ขันสำหรับตักอาบน้ำ ฟังแล้วก็สตั๊นท์ เผลออุทาน เพราะดูแล้วน่าจะจับขันตักอาบไม่ได้ จนเจ้าหน้าที่อธิบายว่า มีข้าราชบริพารตักน้ำสรงให้ จึงร้องอ๋อ เข้าใจ เป็นความรู้ใหม่จริงๆ

Advertisement

Advertisement

เจดีย์

จากพระตำหนักลงมา จุดอื่นๆ สามารถถ่ายภาพได้ วิวด้านบน วิวด้านล่าง สามารถเดินไปตามเส้นทางจะถึงสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาวังก็คือวัดและพระเจดีย์ ซึ่งถ้าขึ้นทางบันไดจะถึงก่อน แต่ขึ้นรถรางจะต้องเดินอีกไกลเหมือนกัน แต่ไหนๆ ไปแล้วต้องถึง

สรุปว่า เขาวัง ถ้าไปต้องแข็งแรง เพราะยังไงก็ต้องเดิน ถ้าอยากชมให้ทั่วถึง แต่ถ้าขึ้นรถรางก็เลี่ยงการเดินบันไดชันๆ ไปได้มากเหมือนกัน

สถานที่และวัตถุทรงคุณค่า มรดกไทย ต้องไปเองจึงจะได้ชม สวย คุ้มค่าแน่นอน