โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

อีกหนึ่งสถานที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจกิจพอเพียง เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี  และพัฒนาการเกษตรไทยให้มีความยั้งยืน โดยโครงการชั่งหัวมันนั้น พระองค์ทรงเลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ในการทรงงานที่จะพัฒนาพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชพันธ์ได้หลากหลายมากขึ้น เพราะเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีนั้น เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ในหลวงรัชการที่ 9 จึงได้ทรงพระราชทานหัวมันเทศที่ได้เคยมีราษฎรมาถวายและพระองค์ท่านได้รับสั่งให้นำหัวมันไปชั่งบนตราชั่ง และตั้งวางไว้ที่โต๊ะทำงานของพระองค์ท่านจนหัวมันนั้งอกออกมา พระองค์ท่านจึงตรัสมาว่า หัวมันนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถงอกได้เสมอ พระองค์จะได้พระราชทานให้นำมาปลูกไว้บนพื้นที่แปลงที่แห้งแลงนี้ของจังหวัดเพชรบุรี และทรงพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำหริ”

Advertisement

Advertisement

โครงการชั่งหัวมันบริเวณ

โครงการชั่งหัวมัน

  • "Photo by I-MEM"

บ้านทรงงาน หลังเล็ก ๆ ที่ในหลวงรัชการทรงงานตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จมาเยือนที่นี่

โครงการชั่งหัวมัน

  • "Photo by I-MEM"

ในการเที่ยวชมพื้นที่ให้ครบก็แนะนำให้เราจองคิวขึ้นรถรางเที่ยวชม เพราะหากจะเดินเที่ยวชมนั้นคงอาจจะต้องขาลากไม่ก็ต้องเป็นลมกันซะก่อน เพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางอย่างมากการนั่งรถรางเที่ยวชมถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและเราจะได้รับฟัการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ด้วย ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ แถมเราได้ความรู้ไปด้วยอีกในตัว

โครงการชั่งหัวมัน

  • "Photo by I-MEM"

การนั่งรถรางเที่ยวชมพื้นที่นั้น เราก็ก็นั่งผ่านพื้นที่ทรงงานต่าง ๆ  ของในหลวงรัชการที่ 9 พื้นที่การเพาะปลูกต่าง ๆ พื้นไร่ พืชสวน พืชผักส่วนครัวต่าง ๆ บอกเลยว่าแค่นั่งรถรางผ่าน ก็จะเห็นผลผลิตดก และมีเยอะมาก จนเราต้องร้อง โอโห้ แถมมีทั้งคอกสัตว์ต่าง ๆ นานา ที่ให้ผลผลิตทางการเกษตร แต่จุดเด่นของโครงการนี้ก็คือ “กังหันลม” ที่ผลิตไฟฟ้าและส่งออกไปเก็บเพื่อใช้พื้นที่และขายให้กับการไฟฟ้า และอีกอย่างคือ “น้องวัวนม” เพราะสามารถทั้งผลิตและส่งออกน้ำนมวัวของโครงการชั่งหัวมันไปได้หลาย ๆ ที่ และมีขายที่ร้านค้าของโครงการชังหัวมัน 

Advertisement

Advertisement

โครงการชั่งหัวมันโครงการชั่งหัวมัน

  • "Photo by I-MEM"

ร้านค้าโครงการชังหัวมัน ภายในนั้นก็จะรวมสินค้าต่าง ๆ จากโครงการหลวงและของโครงการชั่งหัวมันมาขายในร้านค้า บอกเลยว่าสินค้าเยอะมาก เลือกกันไม่ถูกว่าจะซื้ออะไรกันเลย แต่ที่พลาดไม่ได้คือ นมน้องวัว ต้องลองชิมเพราะเราไปดูวิธีเลี้ยง วิธีการดูดนมมาแล้ว เราก็ไม่ควรที่จะพลาดในการลิ้มลอง

Advertisement

Advertisement

โครงการชั่งหัวมัน

  • "Photo by I-MEM"

หลังจากที่เคยได้ยิน ได้ฟังมาจากช่องรายการต่าง ๆ วันนี้ก็ได้มาสัมัสของจริงกับโครงการชั่งหัวมัน บอกได้เลยว่ามาถึงก็รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของพระองค์ท่าน และเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่สานต่องานของพระองค์ท่านได้อย่างสมบูรณ์ โครงการชั่งหัวมันนี้ก็ได้สร้างรายได้ สร้างการเรียนรู้ สร้างการพัฒนาของพื้นที่ ชุมชน ได้เป็นอย่างดี ใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชมโครงการเกษตรตามรอยพ่อนั้น แนะนำว่าควรที่จะมาสักครั้ง แม้จะไม่ได้นำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง ก็มาเรียนรู้ มารับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ในหลวงรัชการที่ 9 พ่อหลวงของเราได้คิดริเริ่มไว้ในพื้นที่นี้