โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มาของชื่อโครงการที่ดูแตกต่างและน่าสนใจนี้ได้มาจากการให้เจ้าพนักงานไปวางหัวมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน ณ วังไกลกังวล เมื่อเด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่า หัวมันเทศที่วางไว้บนตาชั่งมียอดใบอ่อนแตกออกมา และต่อมาได้นำมาขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการ และพระราชทานชื่อโครงการแห่งนี้ว่า “ชั่งหัวมัน”

ในอดีตโครงการช่างหัวมันมีเนื้อที่เพียง 120 ไร่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ทรงซื้อจากราษฎร และต่อมาทรงซื้อที่ดินเพิ่มอีก 130 ไร่ จนถึงปัจจุบัน โครงการชั่งหัวมันมีเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ ซึ่งภาพรวมของที่ดินทั้งหมดนั้นถือว่ามีสภาพเสื่อมโทรม

การเดินทางไปยังโครงการฯ ซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองเพชรบุรีออกไปกว่า 47 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามถนน สองข้างทางคือป่าไม้ บ้านเรือนและภูเขาสูงตั้งรายล้อมระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าไปสู่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ของโครงการฯ สิ่งแรกที่เห็นคือ เป็นลักษณะพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ถูกโอบล้อมจากภูเขาสูง 2 ลูกด้านหลังที่อยู่เคียงกัน เมื่อมองไปยังภูเขาที่อยู่ตรงหน้า จะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งเป็นที่ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ได้โดยรอบ

Advertisement

Advertisement

หากมองจากตำแหน่งดังกล่าว ที่นั่นคือ พระตำหนัก ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ และมีถนนทอดแนวยาว เป็นเส้นทางที่นำไปสถานที่ดังกล่าว พื้นที่บนภูเขาถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณ เขียวชะอุ่ม ดูอุดมสมบูรณ์

ด้านหน้าของภูเขา คืออ่างเก็บน้ำหนองเสือ อันกว้างใหญ่ ที่โครงการฯ นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไปใช้ประโยชน์ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่า อีกด้านคือแหล่งสาธิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว สวนยางพารา โรงเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้ง การเลี้ยงโคนม ที่อ้วนท้วน สมบูรณ์กันทุกตัว แถมยังมีการโชว์รีดน้ำวัวใช้ได้ชมกันวันละ 2 รอบ รอบแรกตอน 9 โมงเช้า และรอบที่สอง คือเวลาบ่าย 3

Advertisement

Advertisement

หรือจะเป็นในส่วนของการผลิตพลังงานจากทุ่งกังหันลมที่ตั้งตระหง่านรายเรียงกันและยังมีแผงโซล่าเซลล์ที่ช่วยกันสร้างพลังงานอีกแรง และยังสามารถจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง

ที่โครงการชั่งหัวมัน มีบริการรถรางนำชมบริเวณแปลงเกษตรของโครงการฯ และมีวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทาง ใช้เวลาทั้งสิ้นโดยประมาณ 10 นาที และหากใครยังอยากจะเก็บภาพหรือต้องการชมโครงการฯอย่างไม่เร่งรีบ สามารถยืมรถจักยานมาปั่นชมโครงการฯได้ตามอัธยาศัย สามารถใช้เวลาในการทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโครงการชั่งหัวมันแห่งนี้

Advertisement

Advertisement

นอกจากจะได้เรียนรู้ สัมผัสกับธรรมชาติอและชมแหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ โดยสินค้าทั้งหมดจำหน่ายที่ร้าน โกลเด้นเพลซ (Golden Place) กลับไปเป็นของฝากและของที่ระลึกที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพดี จากการดูแลของพนักงานภายในโครงการชั่งหัวมัน ที่ตั้งใจ ใส่ใจ ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อส่งสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่ประชาชน

อัตราค่าบริการเข้าชม ผู้ใหญ่ : ท่านละ 20 บาท สำหรับเด็ก (ความสูงไม่เกิน 130 ซ.ม.) /นักเรียน นิสิตและนักศึกษา : คนละ 10 บาท

เวลาบริการรถนำชมบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.