ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

แชร์ประสบการณ์ การเติมวัตถุดิบและลับคมในการสร้างงานเขียน

แชร์ประสบการณ์ การเติมวัตถุดิบและลับคมในการสร้างงานเขียน

เท่าที่พอจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนหนังสืออยู่บ้าง อันเกิดจากความชื่นชอบการเขียน ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมศึกษาทำให้พอจะมองเห็นอย่างหนึ่งว่าการสร้างงานเขียนก็ไม่ต่างจากการทำงานศ