โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

คุณแม่ตั้งครรภ์ป้องกันเบื้องต้นกับโรคระบาด COVID-19

คุณแม่ตั้งครรภ์ป้องกันเบื้องต้นกับโรคระบาด COVID-19

สถานการณ์ในตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้ไม่น้อย และยิ่งถ้าเป็นคุณแม่ทีกำลังตั้งครรภ์ในช่วงนี้ สร้างความวิตกกังวลเป