หนองนารีมีอะไร

คำถามที่ผมถามคนรู้จักในพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงที่ย้ายมาทำงานที่เพชรบูรณ์ในระยะแรก และได้ยินชื่อสถานที่แห่งนั้น ซึ่งคำตอบที่ได้รับคือ ที่นั่นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่รอบ ๆ จัดทำเป็นสวนสาธารณะ และบริเวณนั้นมีร้านอาหารอร่อย ๆ อยู่หลายร้าน  จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์

หนองนารี
ต่อมาผมจึงได้ทราบเพิ่มเติมว่า หนองนารีแห่งนี้ ยังมีพื้นที่ที่ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อ "อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี" อีกด้วย

ป้ายบอกทาง อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารีจากการสืบค้นข้อมูล ทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ว่า แต่เดิมนั้นเป็นหนองน้ำเก่าแก่ที่ถูกค้นพบในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำใช้ในภาวะสงคราม มีชื่อเดิมว่า "สวนรุกขชาติผาเมือง" 

และด้วยความที่พื้นที่ทั้ง 415 ไร่ดังกล่าวนั้นค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ ในพื้นน้ำ 263 ไร่ เต็มไปด้วยหมู่บัวนานาชนิด และปลาหลากหลายสายพันธ์ุ ส่วนที่เป็นพื้นดิน 150 ไร่ และพื้นที่ป่า 102 ไร่ ก็เป็นป่าที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ ทั้งยูคาลิปตัส ตะแบก จามจุรี ประดู่  และยังมีบรรดานกนานาพันธุ์ทั้งนกในท้องถิ่น และนกที่อพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาล จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความสนใจ และถูกปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์  โดยมีจัดสร้างถนนและสวนหย่อมรอบหนองนารีเป็นพื้นที่ 45 ไร่ เรียกว่า "สวนสาธารณะหนองนารีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งที่ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา และมีการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารีขึ้นด้วย

Advertisement

Advertisement

ป้ายสวนสาธารณะหนองนารี

สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารีนั้น  จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ภายในอุทยานจะแบ่งเป็นอาคารให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  มีการสร้างนาฬิกาแดด สถานีพลังลม สถานีสภาวะเรือนกระจก สถานีพลังงานแสงอาทิตย์  สถานีพืชดึกดำบรรพ์ สถานีเลเซอร์ สถานีหิน  สถานีเรียนรู้ทางชีววิทยา อุทยานบัว สถานีจำลองการเคลื่อนที่ทางอากาศ และยังมีอาคารหอดูดาว ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของภาคเหนือด้วย
ป้าย อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี

                                                                        หอดูดาว อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี               ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี

                                             ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี

กล่าวโดยสรุป สถานที่ที่ปัจจุบันเรียกว่า หนองนารี นั้น มีลักษณะที่ใช้ประโยชน์ได้ 4 ด้าน คือ

Advertisement

Advertisement

หนึ่ง เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ หรือออกกำลังกาย โดยมีถนนและสวนหย่อมรอบหนองน้ำ มีท่าน้ำซึ่งมีบันไดขึ้น - ลง มีม้านั่ง สนามหญ้า สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น ศาลากลางน้ำ สะพานแขวน น้ำพุขนาดใหญ่ มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย

สอง เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมนิรรศการต่าง ๆ 

สาม เป็นพื้นที่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

และ สี่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ดังที่กล่าวแล้วว่า เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ คือ แหล่งน้ำ ต้นไม้ นก ปลา  และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งปัจจุบันจากที่ผู้เขียนได้เข้าไปสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ ดูเหมือนว่าน่าจะกำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่หลายจุด  แต่ก็ยังเปิดให้เข้าชมได้
ป้ายประชาสัมพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี

 

ใครที่อยากแวะไปเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ บริเวณด้านข้างสวนสาธารณะหนองนารี ถนนรัฐวัฒนา บ้านป่าเลา ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 725 - 558 (ศูนย์วิทยาศาสตร์หนองนารี) , 056 - 711007(เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์) 056 - 721523 (ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์) หรือที่ FACEBOOK อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

ภาพประกอบและภาพปกบทความ โดย 31singha