เมื่อครั้งในวัยเยาว์ หลายคนคงได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ที่สดใส ตื่นเช้ามามีหมอกบาง ๆ มีเสียงนกร้อง เมื่อยามร้อนก็มีร่มไม้ใหญ่ให้พักพิงอาศัย หิวน้ำก็มีน้ำฝนไว้ให้ดื่ม  แต่ปัจจุบันนี้น้ำฝนแทบจะไม่มีให้ได้ดื่ม ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นมากมายส่งผลกระทบโดยตรงในระยะยาวให้กับสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะปัญหาต่าง ๆ เช่น เกิดภัยแรง ภัยพิบัติ ฝนตกไม่ตามฤดูกาล พายุลมกระโชก ไฟป่า ฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีต้นตอมาจากน้ำมือมนุษย์อย่างเรา ๆ  นานวันสภาวะปัญหาทางสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากสภาพอากาศ ฤดูฝนฝนก็น้อย ฤดูร้อนก็ร้อนมาก ๆ ส่วนฤดูหนาวได้สัมผัสอากาศหนาวเพียงไม่กี่วัน แถมมลพิษสะสมทางอากาศก็มีมากขึ้นทุกวัน

https://pixabay.com/images/id-1105209/

ภาพโดย https://pixabay.com/images/id-1105209/

Advertisement

Advertisement

ในปัจจุบันนี้ หลายคนคงรู้จัก ฝุ่น PM 2.5  ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ทุกคนต่างตระหนกกังวลในเรื่องสุขภาพของตน ด้วยการสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5  บางรายก็ได้ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดโรคภัยตามมา เมื่อใช้เสร็จแล้วหน้ากากอนามัยนั้นไปที่ไหน นอกจากทิ้งขยะ ด้วยจำนวนการใช้ 1 คน ต่อวัน นั้นอาจจะมากกว่า 1 ชิ้น ฉะนั้นขยะที่เกิดใน 1 วัน ต่อคนนั้น ก็มีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ชิ้น ซึ่งระยะการย่อยสลายในแต่ละชิ้นนั้นก็ใช้เวลานานพอสมควร นี้คือสิ่งที่ช่วยตัวเรา แล้วจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ภาพโดย Hans Braxmeier จาก Pixabay ภาพโดยhttps://pixabay.com/images/id-1260832/

แน่นอนปัญหาฝุ่น ที่เกิดมาตรฐาน Pm 2.5 นั้น ทุกคนรู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงนั้นมาจากอะไร ซึ่งทางหน่วยงานรัฐก็มีมาตรการป้องกันออกมาอย่างมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นผลดี แต่สิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้ผลดีนั้นคือความร่วมมือจากมนุษย์ทุกคน ช่วยลด ละ เลิก การใช้พลาสติก หรือสิ่งที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม แล้วช่วยกันเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมที่เราได้ทำร้ายไป หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ให้นึกถึงสิ่งใกล้ตัวเรา นั้นคือบ้านของเรา เริ่มจากปรับพฤติกรรมของเราก่อน จากกิจวัตรประจำวันที่ต้องมีการใช้พลาสติก ให้ลด หรือหาสิ่งที่ทดแทนจากธรรมชาติมาใช้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีให้เห็นอย่างมากเกี่ยวกับการหันมาใช้ถ้วยจากใบไม้ การใช้ใบไม้ห่อข้าวแทนถุงพลาสติก และอีกมากมายที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยเรา การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแค่เพิ่มความสมบูรณ์ในอนาคตยังเป็นร่มเงาให้กับเราได้ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย https://pixabay.com/images/id-2948299/ภาพโดย https://pixabay.com/images/id-2948299/

หากเราร่วมมือกันอย่างจริงจัง จากที่เพิ่มขยะในแต่ละวันหันมาเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับส่งแวดล้อม ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ภัยแล้ง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ต่าง ๆ ก็จะลดลง สุขภาพของเราก็จะดีขึ้นอีกด้วย ถึงจะใช้เวลานาน แต่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไม่มากก็น้อย.

Advertisement

Advertisement

 ภาพหน้าปกประกอบด้วย ภาพโดย https://pixabay.com/images/id-304974/ และhttps://pixabay.com/images/id-4844576/