หากคุณแม่กำลังมองหาหนังสือแนะแนวทางในการสอนลูกเบื้องต้นในการสร้างฐานการเรียนรู้ที่ดี วันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนถึงการแนะแนวทางในการสอนลูกที่ไม่จำเป็นต้องรอให้เข้าเรียนอนุบาล กับหนังสือที่ชื่อว่า "รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว" ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะพูดเกี่ยวกับแนวทางการสอนลูกด้วยหลักการต่าง ๆในการสอนเด็ก ที่เน้นในเรื่องของสภาวะความเป็นจริง ที่ผู้เขียนได้เขียนออกมาจากชีวิตจริงและดึงออกมาจากประสบการณ์ โดยมาซารุ อิบุกะ รับรองหากเหล่าบรรดาคุณแม่ได้อ่านแล้วจะต้องชอบอย่างแน่นอน

โดยเนื้อหาสาระสำคัญในเล่มนี้จะกล่าวถึงการสอนลูกที่ระบุไว้ในท้ายหนังสือว่า "อัจฉริยบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือสายเลือด แต่เกิดจากการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม" โดยแบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 ศักยภาพ (ความสามารถเป็นไปได้) ของเด็กเล็ก

Advertisement

Advertisement

ตอนที่1

ตอนที่ 2 สภาวะเป็นจริงของการเรียนรู้ ในระยะปฐมวัย

ตอนที่2

ตอนที่ 3 สิ่งดีสำหรับเด็กเล็ก คืออะไรบ้าง

ตอนที่3

ตอนที่ 4 หลักในการฝึกเด็ก

ตอนที่4

ตอนที่ 5 บทบาทของแม่

ตอนที่5

จากที่ได้อ่านทำให้เข้าใจในการเรียนรู้ของลูกมากขึ้น ที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องเรียน ไม่จำเป็นจะต้องตามเกณฑ์อายุ เพียงแค่แม่และคนในครอบครัวมอบความเข้าใจใส่ใจกับลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก จากการเรียนรู้ในสภาวะความเป็นจริง ที่ได้รับการกระตุ้นผ่านระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะการได้รับโดยตรงจากผู้เป็นแม่หรือคนในครอบครัว จะทำให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่ดีและเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนรู้ได้เร็วอีกด้วย.

 

Advertisement

Advertisement