ตามที่ผมเคยเขียนบทความเรื่อง "พุทธมหาธรรมราชา เมื่อปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาขยายองค์พระ" เผยแพร่ทางเว็บไซต์ทรูไอดีแห่งนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว (ฟังดูเหมือนนานเน้อะ 😄) อันเป็นบทความเรื่องแรก ๆ ของผมในการร่วมงานกับทรูไอดีอินเทรนด์  โดยบทความนั้นได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธมหาธรรมราชองค์ใหญ่ ที่พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติหลายคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้ ปกติก็มีจุดประสงค์เพื่อมาสักการะขอพรองค์พระพุทธมหาธรรมราชา หนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  หรืออีกส่วนหนึ่งก็จะมาออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ของพุทธอุทยาน 

แต่คุณทราบมั้ยครับว่า ที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเพชรบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

เมื่อคุณมาสักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ ซึ่งประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่บนฐานสูง ที่ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไป ดังที่เห็นในภาพ แล้วคุณเคยสังเกตหรือทราบหรือไม่ว่า ที่ใต้ฐานพระ  ซึ่งจะมองเห็นว่ามีประตูเข้าข้างในที่มีลักษณะเป็นอาคารหรือห้องโถงนั้น ภายในนั้นมีอะไรบ้าง?

อาคารใต้ฐานพระพุทธมหาธรรมราชาถ้าอยากรู้ และยังไม่เคยเข้าไปสัมผัส วันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารใต้ฐานพระพุทธมหาธรรมราชา ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรียนรู้ของเพชรบูรณ์

โดยอาคารนี้จะมีทั้งหมดสามชั้น

ชั้นที่หนึ่ง

แผนผังชั้นที่หนึ่งคือพื้นที่ชั้นล่างสุด ที่ดูเหมือนจะมีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของเพชรบูรณ์ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เช่น นิทรรศการประวัติศาสตร์แสดงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเพชรบูรณ์ 13 ครั้งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  นิทรรศการเรื่องเล่าเพชรบูรณ์ นิทรรศการประเพณีอุ้มพระดำน้ำ นิทรรศการ 14 จุดประทับใจเพชรบูรณ์ ห้องพ่อขุนผาเมือง ห้องสิงขรเทวี นิทรรศการของดีเพชรบูรณ์ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

นิทรรศการ ร.9 เสด็จเพชรบูรณ์

นิทรรศการเรื่องเล่าในอดีต

นิทรรศการประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

นิทรรศการ 14 จุดประทับใจนิทรรศการของดีเพชรบูรณ์ของดีเพชรบูรณ์ของดีเพชรบูรณ์

ชั้นที่สอง

แผนผังชั้นที่สอง

เป็นที่ตั้งของสำนักงาน มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถานที่แห่งนี้  มีห้องจัดประชุม และมีวัตถุมงคลให้เลือกหาเช่าบูชากันด้วย สามารถเยี่ยมชมได้ที่สำนักงานฯ

ด้านหน้าสำนักงานมูลนิธิสำนักงานมูลนิธิฯป้ายประชาสัมพันธ์ เช่าบูชาวัตถุมงคลวัตถุมงคลวัตถุมงคล

 

ชั้นที่สาม

แผนผังชั้นที่สามชั้นนี้เรียกว่าเป็นโถงชุกชี หรืออาจกล่าวว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิก็ว่าได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับฐานองค์พระมากที่สุด สามารถเดินทะลุออกไปสู่ลานด้านบนบริเวณฐานพระที่อยู่ภายนอกได้ 

สิ่งสำคัญภายในชั้นนี้ คือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วยังมีพระพุทธรูป(จำลอง)สำคัญ ๆ ของเมืองเพชรบูรณ์ เช่น หลวงพ่อเพชรมีชัย หลวงพ่อพระงาม รวมถึงพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญในจังหวัดอื่น ๆ เช่น พระพุทธโสธร พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด และรูปปั้นพระภิกษุสงฆ์ พระเกจิที่สำคัญ เช่น หลวงปู่ทวด หลวงพ่อทบ ครูบาศรีวิชัย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นต้น  และในชั้นนี้ยังเป็นที่แสดงรายชื่อผู้ร่วมบริจาคจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อจารึกไว้เป็นเกียรติประวัติด้วย

Advertisement

Advertisement

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองพระพุทธรูปที่สำคัญพระพุทธรูปที่สำคัญพระประจำวันเกิดรูปปั้นพระคณาจารย์รูปปั้นพระคณาจารย์รูปปั้นพระคณาจารย์ประตูที่ทะลุออกไปลานฐานพระจากการสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ ทราบว่า อาคารใต้ฐานพระพุทธมหาธรรมราชานี้ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ประมาณ 08.00 - 17.30 น. ซึ่งที่จริงผมสังเกตเห็นประตูกระจกชั้นสาม ที่ทะลุออกไปยังลานรอบฐานพระ ระบุว่าเปิดให้เข้าสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิได้ถึงเวลา 20.00 น. แต่ในความเป็นจริง ช่วงค่ำ ๆ ก็คงไม่ค่อยมีใครเข้าไปแล้ว ดังนั้นผมจึงคิดว่า มาเที่ยวชมช่วงกลางวันน่าจะดีกว่า

หากท่านใดที่ประสงค์จะเยี่ยมเป็นหมู่คณะ หรือจะประสานงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานได้ที่ มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานอยู่อาคารใต้ฐานพระพุทธมหาธรรมราชา ชั้นสอง ที่ผมกล่าวไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 731 - 150 

 

ภาพประกอบและภาพปกบทความ โดย 31singha