จากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก จนสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งอย่างแก่โลกใบนี้อย่างมากมาย การใช้ชีวิตส่วนตัวในบ้านอย่างการกิน นอน หรือทำงานต้องเปลี่ยนแปลงไปหมด จนเกิดคำว่า New Normal ที่หมายถึงวิถีการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ อันเกิดมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำชีวิตชาวโลกเปลี่ยนไป

จากการแพร่ระบาดในเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ ที่หญิงสูงวัยท่านหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เข้าร่วมพิธีในโบสถ์ลัทธิชินชอนจี ที่รวมผู้คนนับร้อยชีวิต เชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดและลุกลามไปทั่วเมือง จนรัฐบาลต้องสั่งปิดเมืองแทกูเพื่อควบคุมการระบาดไวรัสให้ได้ ทำให้ศาสนสถานหลายที่ทั่วโลกที่ได้เห็นข่าวการแพร่ระบาดนี้ ก็คำนึงถึงความปลอดภัยและเตรียมการเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาด โบสถ์คริสต์ในไทยหลายแห่งก็จำต้องเปลี่ยนหันไปทางออนไลน์ โดยทำพิธีและเทศนาผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ เพื่อลดความแออัดของผู้คนที่จะเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสได้

Advertisement

Advertisement

Mass0124 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา ก็เป็นครั้งแรกที่ศาสนจักรคาทอลิกของประเทศไทย ได้ประกาศให้โบสถ์ในสังกัด เปิดให้คริสต์ศาสนิกชนได้กลับเข้ามาร่วมพิธีในศาสนสถานได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นเวลากว่าสองเดือนที่ชาวคริสต์คาทอลิกได้ห่างเหินจากพิธีเหล่านี้ไป

Mass03วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกย่านรังสิต ก็ได้ทำการเปิดให้ศาสนิกชนมาเข้าร่วม ซึ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหมด จากที่ทุกคนต้องมาให้ทันเวลาก่อนที่ระฆังของโบสถ์จะดัง ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 40-50 นาที เพื่อทำการคัดกรอง ตรวจไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์

Mass04รวมถึงใช้แอปพลิเคชันเพื่อเช็คอินกับ “ไทยชนะ” ตามการขอความร่วมมือจากทางรัฐบาล เพื่อใช้ติดตามผู้คนที่อาจจะมีความเสี่ยงและตรวจสอบเส้นทางต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของโบสถ์คอยอำนวยความสะดวกอยู่หน้าทางเข้าที่มีอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้น ผู้ใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ แต่ทางโบสถ์ก็มีจัดเตรียมไว้ให้ในกรณีที่มีผู้คนลืมนำมา

Advertisement

Advertisement

Mass06คริสต์ศาสนิกชนที่ห่างหายจากการบูชามิสซาต่อพระผู้เป็นเจ้า บรรยากาศการรวมตัวกลับคืนมาอีกครั้ง เพียงแต่ไม่เหมือนในอดีต เก้าอี้ไม้ยาวที่ให้สำหรับผู้คนมานั่งใกล้ชิดและร่วมพิธีกัน ก็ถูกเทปกาวแปะกั้นเพื่อแสดงให้นั่งเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย หากที่นั่งไม่เพียงพอ ทางโบสถ์ก็จัดเตรียมเก้าอี้ที่ด้านนอกไว้ให้ ความหนาแน่นของการทำพิธีในอดีต ก็ดูโล่งตาขึ้นมาและดูเป็นระเบียบมากขึ้น แม้กระทั่งการเข้าพิธีสารภาพบาป ก็ต้องต่อแถวเว้นระยะห่าง ภายในตู้แก้บาปก็ใช้บาร์ไม้กั้นระหว่างบาทหลวงกับผู้ร่วมพิธี ที่นอกจากจะเป็นตามหลักพิธีแล้ว ก็ยังช่วยป้องกันได้ดีอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

Mass05ทุกอย่างระหว่างพิธีดำเนินไปตามปกติดังที่เคยทำกันมา การขับร้องเพลง การอ่านบทสวดของพระคัมภีร์ ไม่มีการตัดทอนพิธีหรือสิ่งใดออก ทำให้ความสงบสุขในชายคาของพระคริสต์ล้วนกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปร่วมสองเดือน

Mass09และในพิธีรับศีลมหาสนิทหรือแผ่นปัง อันเป็นพิธีที่ถือกันว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะต้องมีการเดินต่อแถวและรับแผ่นปังจากบาทหลวง การคัดกรองจากด้านหน้าทางเข้า ที่ถือเป็นด่านที่เข้มงวดแล้ว ภายในพิธีนี้จึงต้องมีความเข้มงวดตามไปด้วย เนื่องจากการมอบศีลมหาสนิท บางคนเลือกที่จะให้บาทหลวงป้อนเข้าปาก แต่ครั้งนี้ บาทหลวงได้กำชับให้ทุกคนงดการให้บาทหลวงป้อน ให้รับด้วยมือและหยิบเข้าปากด้วยตัวเอง อีกทั้งมีการงดการนำแผ่นปังจุ่มลงในไวน์องุ่น เพื่อป้องกันการติดต่อ โดยระหว่างต่อแถว มีการเว้นระยะและสวมหน้ากากอนามัยตลอด ยกเว้นตอนนำศีลเข้าปากเท่านั้นที่สามารถถอดหน้ากากได้ชั่วคราวเพื่อนำศีลเข้าปาก จึงถือว่ามีมาตรการที่ความเข้มงวดและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

Mass08หลังเสร็จสิ้นพิธี ทุกคนก้าวออกจากตัวโบสถ์อย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับเช็คเอาท์บนเว็บไทยชนะกันทุกคน และลงข้อมูลประเมินต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ เพื่อแสดงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี หากมีการพบความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทางการก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันทีและเร่งด่วน

Mass10พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าอันเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคริสต์ศาสนิกชน ที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวคริสต์ไปโดยปริยาย เพราะไม่มีใครสามารถหยั่งรู้ได้ว่าวิกฤตไวรัสระบาดครั้งนี้จะยุติลงเมื่อใด มนุษย์เราอาจจะต้องอยู่ร่วมกับไวรัสนี้ไปจนกว่าจะมีการค้นพบวิธีแก้ไขได้สำเร็จ แต่ถ้าหากได้ศึกษาตามประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาหลายพันปี มนุษย์เราล้วนเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ได้เจอบ่อยครั้ง แต่ก็มิอาจคาดเดาได้ว่า New Normal ครั้งต่อไป จะมาอีกทีเมื่อใด แต่เมื่อมาถึง มนุษย์เราก็จำต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าร้านค้า ร้านอาหาร หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า จากที่เน้นโปรโมชันลดแลกแจกแถม กลายเป็นต้องใส่ใจความสะอาดหรือสุขอนามัยก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการ และอาจจะกลายเป็นวิถีปกติของปุถุชน

และติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง "ไทยชนะ" ได้โดยคลิกที่นี่เลย

ภาพถ่ายบางส่วนจาก Facebook: วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า - Official

เชิงอรรถ

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 41/2020 เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”
ผู้นำลัทธิชินชอนจี คุกเข่าขอขมาชาวเกาหลีใต้ หลังเป็นต้นตอการระบาดของโควิด-19
เกาหลีใต้ ประกาศให้ “แทกู-คยองซังเหนือ” เป็นเขตภัยพิบัติพิเศษ หลังโควิด-19 ระบาดหนัก
Coronavirus: South Korea church leader apologises for virus spread