ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

นักเทคนิคการแพทย์ เรียนอะไรบ้าง สอบเข้าอย่างไร รีวิววิชาเรียนจากรุ่นพี่ MT TU 16

นักเทคนิคการแพทย์ เรียนอะไรบ้าง สอบเข้าอย่างไร รีวิววิชาเรียนจากรุ่นพี่ MT TU 16

บทความนี้พี่จะมาแนะนำน้อง ๆ ม.ปลาย หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อสาขาวิชา “เทคนิคการแพทย์” ซึ่งเทคนิคการแพทย์เนี่ย แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะสังกัดคณะ หรือมีชื่อเรียกคณะแตกต่างกันไป อย่างเช่น พี่เรียนที่มหาวิทยาล