ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

สวนอินทผาลัมสด แม่สมศรีคลอง 11 @หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สวนอินทผาลัมสด แม่สมศรีคลอง 11 @หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับ อินทผาลัมสด  ช่วงฤดูฝนนี้ผลอินทผาลัมออกเป็นพวงช่อใหญ่ดกเต็มต้นสุกเหลืองอร่ามงามกลมมนเกษตรจึงเก็บมาจำหน่ายผลสดและแปรรูปขายกันในหลายพื้นที่ของไทย พันธุ์อินทผาลัม ที่นิยมปลูก
420