สิ่งที่อยู่คู่กับถนนเส้น รังสิต-นครนายก ที่เชื่อมต่อระหว่าง ปทุมธานี-กทม.-นครนายก มานานนั่นคือปัญหารถติด บนถนนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้เกิดจากความเจริญต่าง ๆ ที่ขยายตัวเข้ามาในเมืองปทุมธานีอย่างรวดเร็ว ผู้คนคับคั่งตลอดทั้งวัน ยิ่งช่วงเช้าในวันทำงาน รถจะติดตั้งแต่คลอง 1 ยาวไปถึงคลอง 6 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งผู้ที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก มีการออกมาประท้วงอยู่หลายครั้ง บ้างขอให้มีสะพานกลับรถ บ้างขอให้มีการเปิดช่องพิเศษ และต่อสู้อยู่หลายปีเพื่อหวังให้ปัญหานี้เหล่านี้ได้รับการแก้ไข

สะพานข้ามคลอง

แต่ผ่านมา 2 ปี โครงการเดินเรือคลองรังสิต ยังไม่ได้เปิดให้บริการตามที่กำหนดไว้ ซึ่งปัญหาสภาพคลองรังสิต ที่ไม่สามารถเดินเรือได้เกิดจาก

1. สะพานข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสัญจรทางเรือ ส่งผลให้เรือไม่สามารถทำความเร็วได้

Advertisement

Advertisement

สะพานข้ามคลองสะพานข้ามคลอง

2. น้ำในคลองบางแห่งที่มีความตื้นเขิน มีความไม่สม่ำเสมอกันตลอดสาย บางแห่งมีน้ำมาก บางแห่งมีน้ำน้อย ยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อนน้ำก็ยิ่งแห้ง ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอที่จะเดินเรือ

น้ำน้อยน้ำน้อย

3. มีผักตบชวาและผักบุ้งมากมายอยู่ในคลอง ทำให้ขวางทางการเดินเรือ ไม่สามารถวิ่งหรือทำการขนส่งได้ 

ผักตบผักตบ

4. มีตอหม้อใต้สะพานที่เป็นซากหลงเหลือจากการก่อสร้าง และยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ

ตอหม้อตอหม้อ

จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ก็ได้คลายข้อสงสัยแล้วว่า ทำไมคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ ถึงไม่สามารถใช้ในการเดินเรือเพื่อการขนส่งสาธารณะได้ 

แม้ว่าจะมีเหตุผลมากมาย ที่คลองรังสิตไม่สามารถเปิดใช้บริการเดินเรือได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการอนุมัติให้สร้างท่าเรือทั้งหมด 14 ท่า ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องปล่อยทิ้งร้าง ให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน เรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยและคำถามมากมายที่ยังรอให้คุณหาคำตอบ

Advertisement

Advertisement