ไปถ่ายรูปด้วยกันไหมที่วัดปัญญานันทาราม

      ฟังดูอาจจะขัด ๆ สักหน่อยชวนไปถ่ายรูปในวัดเนี่ยนะ แต่เชื่อเถอะว่าวัดนี้ถ่ายรูปสวยจริง ๆ นะคุณ  วัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่ หลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม ภายในวัดเงียบสงบ และยังเป็นที่นิยมของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอีกด้วย และสถานที่ถ่ายรูปที่ผู้มาเยือนให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ พุทธคยาจำลอง (พุทธมาหาเจดีย์) 1  2พุทธคยาจำลอง แห่งนี้ถูกถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีความเหมือนเป็นอย่างมากโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม ตัวเจดีย์พุทธคยาจำลองนี้จะอยู่ด้านหน้าทางเข้าเด่นเป็นสง่าสร้างความหลงไหลให้แก่ผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอน และด้านหน้าของเจดีย์ยังมีรูปปั้นของหลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุให้ได้กราบไหว้อีกด้วย  จุดแรกเราสามารถถ่ายรูปหน้าเจดีย์พุทธคยาจำลองได้เลยจ้า แนะนำว่าไปเช้า ๆ หน่อยจะได้ไม่ร้อนจนเกินไป เพราะหน้าเจดีย์ไม่มีร่มเงาใด ๆ มาบดบังความสวยงามของเจดีย์นะจ๊ะ3

Advertisement

Advertisement

    4 5เสร็จจากการถ่ายรูปหน้าเจดีย์แล้วไปหาที่ถ่ายรูปกันต่อเถอะ เดินไปด้านหลังเจดีย์อีกหน่อยไม่ใกล้ไม่ไกลก็ถึงแล้วอยู่ที่ฐานของเจดีย์นี่เอง ภายใต้ฐานของเจดีย์จะมีห้องจัดเเสดงภาพวาดสามมิติที่เป็นปริศนาธรรมให้เราได้เข้าไปถ่ายรูป และตีความของภาพเหล่านั้น ภาพวาดมีทั้งหมดมี29ภาพ โดยสอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเรื่อง อริยสัจ4 เพราะการที่จะเข้าถึงปัญญาเพื่อรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของโลก จะต้องเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสผลงานศิลปะดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิดได้ ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมไปกับภาพ ชวนให้คิดและตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ โดยทุก ๆ ภาพที่นี้จะมีคำอธิบายทางธรรมทุกรูปจ้า789ถ่ายรูปด้านในเสร็จ ออกมาด้านนอกก็ยังมีที่ให้ถ่ายรูปอีกเยอะลองไปหามุมสวย ๆ ถ่ายรูปกันนะ 

Advertisement

Advertisement

 

พิกัดที่เที่ยว

วัดปัญญานันทาราม

ซอย วัดปัญญา คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ภาพสามมิติเปิดให้เข้าชมเวลา 8.30-17.00น.