วิถีเกษตรคือวิถีชีวิตที่ผูกพันมากับคนไทยมาอย่างช้านานแล้ว ถือเป็นวิถีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมมาแต่โบราณ แต่ด้วยวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่กลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลายคนต่างหลงลืมวิถีชีวิตเกษตรกรไปอย่างน่าเสียดาย เกิดเป็นปณิธานที่จะรวบรวมความรู้ทางการเกษตรกลับมาให้ผู้คนได้ศึกษาหาความรู้กันอีกครั้ง โดยมีการปรับปรุงรูปแบบของการให้ความรู้ในรูปแบบที่ง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีความทันสมัย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอย่างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46 - 48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หน้าทางเข้าพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ระหว่างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและภายในอาคาร โดยพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารมีทั้งพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล และพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต ซึ่งแต่ละแห่งก็จะเน้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรแบบเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ หนทางการรักษาแหล่งน้ำ และพันธุ์พืชโบราณหายาก มีรูปแบบการเผยแพร่ความรู้แบบเข้าใจง่ายด้วยภาพวีดีโอ แลัการจัดแสดงตัวอย่างให้ผู้สนใจได้เห็นภาพอย่างชัดเจน

Advertisement

Advertisement

โรงเพาะเห็ด

นอกจากพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารแล้วทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงในส่วนของพื้นที่กลางแจ้งเอาไว้อีกด้วย แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อ แสดงวิธีจัดการแปลงนาและแปลงพืชรูปแบบต่าง ๆ และพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงมีารจัดแสดงรูปแบบของบ้านดินที่ผู้สนใจสามารถมาเรียนรู้การสร้างด้วยตนเองได้ หรือการใช้โซล่าร์เซลล์มาช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า หรือกรรมวิธีทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบทั้งบนดาดฟ้า หรือในวัสดุเหลือใช้รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

สุ่มการจัดงาน

นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจหมุนเวียนไปตลอดเกือบทุกสัปดาห์ หรือหากท่านที่สนใจกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรแต่ยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ ก็ขอให้ลองพิจารณาหลักสูตร 1 ไร่ 1 แสนกันดู เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาแบบเข้มข้นที่ผู้อบรมจะต้องไปใช้ชีวิตแบบเกษตรกรจริง ๆ นานถึง 3 สัปดาห์มาลองทำนาดูจริง ๆ ว่าจะทำได้หรือไม่

สินค้าทางการเกษตร

นอกจากความรู้ที่ได้จากพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำผลิตผลของตนเองมาจัดจำหน่าย โดยจะมีงานจัดแสดงสินค้าทุก ๆ เสาร์ อาทิตย์ต้นเดือนอีกด้วย ซึ่งรับรองได้เลยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี และมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย หรือจะซื้อหาพันธุ์พืชไปปลูกเองที่บ้านก็มีให้เลือกมากมายเลยทีเดียว โดยภายในงานยังมีการจัดแสดงกรรมวิธีการผลิตสินค้าทางการเกษตร วิธีการปรับปรุงดิน หรือการทำปุ๋ยตัวตนเองเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรให้กับผู้สนใจอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

 

ที่นี้เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9:00 - 16:00 น.โดยหยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์