จากสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ทุกคนไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆได้  โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศดูจะเป็นเรื่องไกลตัวกันเลยทีเดียว  ดังนั้นวันนี้เรามีที่สถานที่ที่ให้เราได้บรรยากาศจำลองการไปเที่ยวที่อินเดียกัน  เอาใจคนชอบเช็คอินถ่ายภาพ และชอบแนวธรรมะด้วย  ที่นี่คือพุทธมหาเจดีย์จำลอง  ตั้งอยู่ที่วัดปัญญานันทาราม  ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานีนี่เอง  สามารถเดินทางไปได้ใกล้มาก ๆ  องค์พระมหาเจดีย์นี้สร้างจำลองตามแบบเจดีย์ที่พุทธคยา  พุทธมหาเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อการรับรองการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  คือ  นิพพาน  ได้แก่  การดับกิเลส  และกองทุกข์  การมีสติสัมปชัญญะสูงสุด  พุทธเจดีย์มีทั้งหมด 9 ชั้น  แทนความหมาย  นวโลกุตตรธรรม คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 โดยเพิ่มเติมชั้นล่างฐานเรีกว่า  ชั้นพุทธบารมี  อันเป็นที่รวมแห่งกุศลความดี  ได้แก่  ห้องศรัทธา  ห้องปัญญา  ห้องวิมุตติ  บริเวณด้านหน้าของพุทธมหาเจดีย์มีรูปหล่อจำลององค์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพร้อมกับรอยประทับมือของท่าน  ด้านในมีพระพุทธรูปให้เข้าไปสักการะบูชากัน   

Advertisement

Advertisement

           หลังจากสักการะไหว้พระกันเรียบร้อยแล้ว  ก็ยังมีจุดที่ห้ามพลาดสำหรับคนชอบถ่ายรูป  เพราะบริเวณชั้นล่างสุดขององค์พระเจดีย์มีงานศิลปะแบบสามมิติ ที่สามารถไปโพสต์ท่าถ่ายรูป  โดยภาพวาดสามมิติทั้งหมดนี้จะสอดแทรกคติธรรมอยู่ในนั้นด้วย  แต่ละภาพล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้ง  ซึ่งวันนี้เราก็มีตัวอย่างภาพบางส่วนที่คิดว่ามีความหมายและแง่คิดที่ดีเหมาะกับการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากกัน

ภาพแรกมีชื่อว่า  อยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงู(เขี้ยวของโลก)

Advertisement

Advertisement

อยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงู(เขี้ยวของโลก)

          ความหมายของภาพนี้คือมีความเข้าใจในธรรมดาของโลก  มนุษย์ต้องอยู่กับโลกซึ่งมีอันตรายอยู่รอบด้าน  เปรียบเหมือนลิ้นงูที่ไม่โดนเขี้ยวพิษกัด  คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทันความทุกข์ของโลกนั่นเอง  เพราะถ้าเราขาดสติเมื่อใด เราก็โดนเข้ากับพิษที่อยู่รอบตัวเราได้เมื่อนั้น

 


 

ภาพที่สองมีชื่อว่า ไถนาดินแห้ง  ร้อนแล้งขัดใจ (เห็นผิดในการประกอบอาชีพเป็นทุกข์)

ไถนาดินแห้ง  ร้อนแล้งขัดใจ

          จากภาพเปรียบกับคนที่ขาดความเข้าใจในการทำงาน  เช่น  ไถนาช่วงหน้าแล้ง  ดินแตกระแหง  ร้อนแดด  คนและควายก็เหนื่อยยากลำบาก  เกิดความทุกข์  ผลผลิตที่ได้ก็มองไม่เห็น  ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดประสบการณ์  ขาดความเข้าใจในงานและปัญหาในงานที่ทำ  เปรียบกับการปฏิบัติธรรมไร้ฝน  คือ ความเพียร  ไร้แอกไถคือปัญญา  ไร้งอนไถ  คือ หิริ  ไร้เชือก คือใจ  ไร้ปฏัก คือ สติ  ย่อมไม่ได้ผลแห่งอมตะ  คือนิพพาน

Advertisement

Advertisement

 


 

ภาพสุดท้ายมีชื่อว่า  ความหลง (คนทำบาปเพราะความหลง)

ความหลง

          ความหลง เกิดจากการเห็นผิดในการกิน  เป็นอวิชชาและมายา  นำมาซึ่งความทุกข์  ภาพปลาฉลามเป็นเจ้าแห่งทะเล  มีความอิสระ  ดุร้าย  เมื่อหลงในการกินเหยื่อ  ทำให้ติดเบ็ดได้รับอันตราย  บาดเจ็บ  ยากที่จะถอนตัวออกมาได้  เอาชนะความหลงด้วยปัญญา  คือต้องระวังการกิน  ระวังผัสสะของอายตนะภายใน  ควบคุมความคิดและความรู้สึก

 

          นี่ก็คือตัวอย่างภาพงานศิลปะเพียงเล็กน้อยที่เรายกตัวอย่างมาให้ชมกันเท่านั้น  ยังมีอีกมากมายที่อยู่ภายในพุทธมหาเจดีย์แห่งนี้  ถ้าอยากสัมผัสกับภาพถ่ายของจริงสามารถไปชมได้ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  แต่ถ้าใครที่ยังไม่สะดวกไปในช่วงนี้  เราก็มีคลิปวีดีโอที่สามารถเข้าไปชมบรรยากาศโดยรอบกันพลางๆ ก่อนได้ตามลิงก์นี้เลย https://youtu.be/e672GEEcikw

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านขอให้มีความสุขในทุก ๆ วัน “If you have goals, Let’s go together.” สวัสดีค่ะ

ที่มาข้อมูล :     วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

ที่มาภาพถ่าย : Natchingcole (ภาพปกและภาพประกอบ)