หลายเรื่องหลายคราในชีวิตของคน จำต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจมากมาย..ความสงสัยใคร่รู้นั้นมีอยู่ในทุกผู้ตัวคน ตั้งแต่เด็ก ไปจนเฒ่าชรายามเรียนเขียนอ่าน แม้เกิดความคับข้องใจในโจทย์วิชา ก็ควรต้องถามไถ่ในครูอาจารย์ผู้สอนสั่งหรือกระทั่งการเข้ารับฟัง อบรมความรู้เฉพาะอย่าง ยามเมื่อวิทยากรผู้สอนก่อนจะจบการอบรม มักจะบอกกับผู้เข้าอบรมเสมอๆ ว่า.. มีใครสงสัยจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อเปิดทางให้ผู้สงสัยใคร่รู้ได้สอบถามทว่าบางคนก็หาได้ชอบการแสดงออก โดยการชูแขนยกมือแล้วเปล่งเสียงคำถามท่ามกลางผู้คนมากมาย จึงไม่อาจอยู่ในวิสัย และนิสัยของผู้นั้นแต่วิทยากรบางท่านก็รู้จุดอ่อนตรงนี้ดี จึงปรับวิธีการให้ผู้สงสัยอยากถาม เขียนคำถามลงในกระดาษ โดยไม่ต้องแสดงว่าผู้เขียนคือใคร เพื่อคลายความสงสัยได้อีกรูปแบบหนึ่ง

 

์Paper Noteเฉกเช่นเดียวกันกับการเลือกซื้อของในร้านค้าทั่วไป

Advertisement

Advertisement

Store


บางร้านค้าที่อาจขายสินค้าเฉพาะ ที่ไม่อาจหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป เพราะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ จึงต้องมีป้ายเตือนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถาม

(ภาพป้ายที่ติดอยู่ในร้านขายขนมแห่งหนึ่งในห้างใหญ่แถวย่านรังสิต)

 

ทั้งนี้ก็เพื่อคลายความแคลงใจให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายได้ด้วย เพราะหากซื้อสินค้าไปแล้ว เกิดผิดหวัง ไม่เป็นดังใจหมาย จะได้เข้าใจตรงกันว่า สินค้าที่ซื้อไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ เนื่องจากทางร้านได้ประกาศไว้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วอาจไม่ใช่แค่เพียงความผิดหวังเพียงซื้อขนม หรือสินค้า เพียงเพราะเกิดความลังเลที่จะเอื้อนเอ่ยไถ่ถามแต่หลายครั้งหลายครา มีคนไม่น้อยอาจได้รับความเจ็บปวดใจ หรือผิดหวัง เพียงเพราะมีทิฐิในตัวเองสูงจนเกินไป จนไม่อาจยอมพูดในสิ่งที่ตนปรารถนาออกมา

Advertisement

Advertisementอาจเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจได้ว่า..หากปรารถนาใคร่รู้ในสิ่งใดในเรื่องใด เพื่อจะตัดสินใจแล้วกรุณาสอบถามก่อนตัดสินใจ ..

 

ภาพประกอบจาก Pixabay ภาพที่ 1, ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 

ภาพจากผู้เขียน ภาพที่ 4