การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลากหลายแง่มุมของชีวิต เช่น ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ฯลฯ จากผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะความเครียด และอาจพัฒนาเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้ในอนาคต จากการสังเกตคนรอบข้าง ๆ พบว่า ในช่วงเวลานี้หลายคนเผชิญปัญหาความเครียดจนนอนไม่หลับ ตื่นกลางคืนเพราะในหัวมีเรื่องให้คิดวนเวียนไปมา อย่างไรก็ดี ความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของแต่ละคนเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยส่วนตัวเป็นคนที่เครียดน้อยมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเครียดอยู่บ้าง บางครั้งถึงขั้นนอนไม่หลับก็ผ่านมาแล้ว ดังนั้น เวลาที่เริ่มรู้สึกตัวว่า ความเครียดกำลังมาเยือน เรามีวิธีการแก้ไข และขอแบ่งปัน “5 ไอเดียดับทุกข์ ตื่นกลางดึกเพราะเครียด ทำอย่างไรดี ??” ดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Jess Foami จาก Pixabay 1. บันทึกสิ่งที่ต้องทำ คนเราจำรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น การจดบันทึกเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยจำว่า มีสิ่งใดที่ค้างคาใจ ที่ยังต้องทำอยู่บ้าง เขียนไล่มาเป็นข้อ ๆ เลย แล้วลงมือทำ สิ่งไหนที่ทำแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ อย่างน้อยการจดบันทึกจะได้ไม่ทำให้เราต้องมาเครียดจากการนั่งนึกว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรบ้าง

2. จัดลำดับความสำคัญของงาน หลายครั้งที่ได้รับมอบหมายงานในเวลาเดียวกัน อย่ารู้สึกนอยส์ว่าอะไรก็เรา เพราะการที่เจ้านายมอบงานมาให้เราทำหลายงานในเวลาเดียวกัน เพราะเขาเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเรา ที่คนอื่นทำไม่ได้ ดังนั้น จงให้คุณค่ากับตัวเอง อย่ามัวแต่กลุ้มใจจนนอนไม่หลับ ลุกขึ้นมาจัดเลยว่ามีงานอะไรที่ต้องทำ และงานใดที่สำคัญต่อหน้าที่การงานของเราบ้าง แล้วค่อย ๆ ลงมือทำทีละงาน

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย toodlingstudio จาก Pixabay 3. การวางแผน ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เขียนแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของงานลงได้ สมองควรเก็บไว้คิดงาน แต่การแผนงานควรถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ หรือแผนผังความคิด ซึ่งจะช่วยให้เราคลายสิ่งที่ค้างคาในสมองออกมาได้

4. หาตัวช่วย งานบางอย่างเราลำพังตัวเราคนเดียวคงทำไม่ได้ ลองลิสรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลืองานของเรา ในยุคนี้ไม่ควรทำงานแบบ One Man Show แต่ควรทำงานแบบ Team Work เพราะจะได้รับไอเดียในการทำงานที่หลากหลายและสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการโปรโมทเพื่อนร่วมงานให้เจ้านายรับรู้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เพื่อนร่วมงาน และทำให้เขารู้สึกมีใจที่จะช่วยเหลืองานของเราต่อไป

5. สายด่วนสุขภาพจิตช่วยได้ หากทำทุกวิถีทางแล้วก็ยังเครียดและนอนไม่หลับ แนะนำให้กดโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษาจากคลินิกคลายเครียด หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วนนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมรับฟังและให้คำแนะนำดี ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตของเราทุกคนนะคะ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Anastasia Gepp จาก Pixabay ความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิต้านทานโรคตกต่ำ ร่างกายอ่อนแอลง นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วย แนะนำให้ลองปรับ “5 ไอเดียดับทุกข์ ตื่นกลางดึกเพราะเครียด” ไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ ลดความเครียดลง เพื่อให้ชีวิตมีความสุข และอยู่กับคนที่สิ่งที่เรารักไปนาน ๆ ค่ะ

  • เครดิตภาพประกอบ
  • ภาพปก (ฟรี) จากแอปพลิเคชัน Canva
  • ภาพที่ 1 ภาพโดย Jess Foami จาก Pixabay 
  • ภาพที่ 2 ภาพโดย toodlingstudio จาก Pixabay 
  • ภาพที่ 3 ภาพโดย Anastasia Gepp จาก Pixabay