มีข้อธรรมข้อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างการเปิดข่าวสารผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน ๆ ในโลกออนไลน์
จรถ ภิกขเว พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ คือ ภาพปรากฎชัดขึ้นมาจากกิจกรรมของเพื่อนออนไลน์ ที่รู้จักกันและเคารพบูชา ท่านคือ พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวยจังหวัดนนทบุรี

ความหมายของ จรถ ภิกขเว พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ เป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุก่อนออกไปเผยแผ่ธรรม โดยถ้อยคำนั้นสื่อความว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงจาริกไปเพื่อเพื้อกูลประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่มหาชนเถิด

ธรรมและคำดำรัสนี้เกิดขึ้นมาล่วงแล้วกว่าสองพันปี มาก่อนคำว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเสียด้วยซ้ำ ทันทีที่ผู้เขียนเห็นกิจกรรมงามตามสมควรกับวิกฤติและโควิดที่คนหวาดผวา ความหวาดผวามีสองส่วนด้วยกันคือ 

Advertisement

Advertisement

  1. หวาดผวา และกลัวต่อเชื้อโรคร้ายไวรัส โควิด 19
  2. หวาดผวา กับความหิวโหยที่ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเดิมเพื่อแสวงหาอาหาร และปัจจัยอันทรงให้กายได้ทำงานอย่างปกติ

ด้วยปรารภเหตุการณ์เช่นนี้ วัดในสถานะที่พึ่งทางใจ ได้ออกมาแสดงบทบาทและท่าทีอันประเสริฐต่อสาธุชนในวงกว้างได้อย่างประจักษ์ พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวยจังหวัดนนทบุรี และทีมงานทั้งภายในวัดและนอกอารามได้จัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นเป็นโรงทานเพื่อบรรเทาความหิวของสาธุชนรอบชุมชน โดยจัดให้มีโรงทานทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อบริการในห้วงยามที่มิมีใครใคร่ปรารถนา

ภาพถ่าย พระอาจารย์สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวยจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่ทางวัดได้จัดทำถูกสื่อสารในวงกว้างเพื่อการร่วมอนุโมทนาให้กับสังคมหมู่ใหญ่ ดังเช่นตัวอย่างดังนี้  https://www.youtube.com/watch?v=9_MO6FUh75k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1wg5Z-0rS7bIN29kU1Mq9__ICtEOb74Esr6LcLr9sJt2q7C-tctCLfoc0

Advertisement

Advertisement

พระอาจารย์แจ้งว่า ตลอดทั้งเดือนเมษายน วัดทำหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงเพื่อบรรเทา พักพิงทางกาย คือ บรรเทาความหิว ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ถึงกับฝากเบอร์ไว้ และสร้างตารางการทำงานเพื่อวางแผนในการเข้ารับทานของผู้รับและการทำงานของผู้ให้เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดการดังนี้

การสื่อสารกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ พระอาจารย์และคณะฯ มีแคปชั่น เท่ห์ ๆ ว่า
 #พระไม่ทิ้งโยม

วัดโตนด โดยการนำของพระอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ ถึงทำงานด้านการศึกษามาก่อน ตระหนักดีถึงการจัดการเชิงพุทธแนวใหม่ที่เข้ากับวิถีและการเผชิญภัยทางสังคม และสุขภาพ เป็นพื้นที่สุขภาวะที่มีการประกอบกิจอันเกี่ยวข้องกับการยกระดับวิชาชีพและวิชาชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วยวิสัยทัศน์ การออกมาแจกจ่ายสังฆทาน ในยามวิกฤติเช่นนี้ ทำให้พวกเราชาวพุทธมองภาพของการเข้าวัดเพื่อไปถวายสังฆทานที่เปลี่ยนไป

Advertisement

Advertisement

อย่างไรก็ตามแต่
พระอาจารย์ บอกเราว่า เมื่อยามภัยมาอย่าได้ทิ้งธรรม และทิ้งกัน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรูปธรรมที่กำลังจรรโลงพระศาสนาและเกื้อกูลสังคมที่พระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติต่อพวกเราชาวสาธุชน

ผู้เขียนสื่อสารเรื่องราว เพื่อปรารภการข้ามพ้นแห่งความทุกข์ในขณะ แต่ทว่าเรายังมีกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อก้าวพ้นความทุกข์ขั้นสูงสุดในฐานะชาวพุทธ ทั้งนี้ เวลานี้ เราเข้าใจแล้วว่ามิใช่เพราะอานิสงส์แห่งทานที่พวกเราทำกันตลอดมาดอกหรือ จึงมีวันนี้ที่พระให้

อย่างน้อย ๆ พวกเราที่เข้าวัดไปถวายทาน

ก็คงจะเห็นแล้วว่า ด้วยอานิสงส์นั้น จึงมีวันนี้


ท่านใดที่ขาดแคลนอาหารเพื่อประสานให้ โปรดโทรสอบถามและติดต่อได้ตลอดเวลาที่เบอร์ 082 3330 444
ด้วยใจคาราวะ
ภาพโดยพระอาจารย์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด บางกรวย นนทบุรี

Link ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
https://www.youtube.com/watch?v=VbpThNLekas&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2HxlpwASkmFRYxhiqjM8025xNG6014Hd_PVYhgV40XnXR2_aJ_2YrqS4Y