นับว่าโชคดีอย่างมากที่ผู้เขียนได้อยู่ในชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชุมชนแห่งนี้มักจะมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สมาชิกเสมอและที่ทำมาโดยตลอดก็คือโครงการแจกน้ำ EM ให้ทุกหลังคาเรือน

น้ำ EM คือ น้ำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ผัก ผลไม้และมนุษย์ น้ำ EM เกิดขึ้นจากการหมักกากน้ำตาล หัวเชื้อ EM และน้ำสะอาด โดยหมักไว้ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด เมื่อหมักในระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้น้ำ EM มาเป็นปุ๋ยสำหรับรดต้นไม้ให้เจริญงอกงามหรือนำมาหมักใบไม้ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายใบไม้ให้เป็นดินแล้วนำไปใส่พืชผักให้เจริญงอกงาม อีกทั้งยังนำน้ำ EM ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น ห้องน้ำ โถส้ม ท่อน้ำทิ้ง ฯ ล ฯ

น้ำ EM มีประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มนุษย์และพืชได้รับแต่สิ่งดี ๆ แม้ว่าจะมีน้ำ EM จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป แต่ถ้าเราทำเองจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

การทำน้ำ EM ไม่ได้ยากอะไรเพราะมีวิธีการทำโดยหาอ่านได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร แม้แต่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ก็มีวิธีการทำน้ำ EM .ให้ผู้คนทั่วไปได้นำไปทำได้อย่างง่าย ๆ

น้ำ EM

เมื่อน้ำ EM มีประโยชน์อย่างนี้ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จึงจัดทำโครงการ แจกฟรีน้ำ EM ให้แก่ผู้ที่ต้องการมารับได้เลย โดยสร้างโรงเรือนสำหรับผลิตน้ำ EM โดยเฉพาะ

โครงการนี้ดำเนินการโดย คุณสุขศรี เดชฤดี ซึ่งเป็นประธานชุมชน คุณสุขศรีกล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับสิ่งดี ๆ และไร้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

เมื่อคุณสุขศรีได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนก็คิดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนและโครงการน้ำ EM ก็ได้ดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์ เริ่มแรกทีเดียวคุณสุขศรีได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ำ EM จากนั้นได้ทดลองทำจนประสบความสำเร็จ

Advertisement

Advertisement

โรงเรือนน้ำ EMสำหรับหัวเชื้อ EM ไปขอรับฟรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของกากน้ำตาลได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดและขวดน้ำพลาสติกสำหรับใส่น้ำ EM ก็ได้รับการบริจาคจากสมาชิกในชุมชน

คุณแดง ลามอ (ยืนขวา)

หลังจากมีผู้นำน้ำ EM ไปใช้แล้วได้มีการบอกต่อถึงข้อดี ทำให้สมาชิกในชุมชนที่ไม่เคยใช้ต่างพากันมากรอกน้ำ EM ไปใช้ในครัวเรือนแบบฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ต้องลงมือทำเองให้ยุ่งยาก

เมื่อความต้องการน้ำ EM เพิ่มขึ้นจึงขยายการหมักน้ำ EM มากขึ้นกว่าเดิม โดยทำโรงเรือนสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของศาลาประชาคมและได้ซื้อถังรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

เงินทุกบาททุกสตางค์ในการทำโครงการนี้รวมทั้งการสร้างโรงเรือนไม่ได้เอาเงินจากค่าบำรุงหมู่บ้านมาใช้จ่าย แต่เป็นเงินที่งอกเงยมาจากการขายข้าวและเก็บค่าเช่าตั้งแผงขายของจากแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายภายในชุมชน

Advertisement

Advertisement

ถังหมักน้ำ EM

ผู้ที่ทำหน้าที่ในการหมักน้ำ EM คือ คุณแดง ลามอ ซึ่งเป็นคนงานของหมู่บ้าน โดยคุณสุขศรีเป็นผู้สอนทุกขั้นตอน

กรอกน้ำ EM ไปใช้ถังสำหรับหมักน้ำ EM จะมีก๊อกเปิดและปิดอยู่ด้านล่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ ในการหมักน้ำ EM นี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น  14 วันจึงนำน้ำ EM ไปใช้ได้ โดยจะเขียนบนฝาถังว่า ใช้ได้แล้วหรือยังใช้ไม่ได้

ชั้นวางขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำ EM

การแจกฟรีน้ำ EM จึงเป็นโครงการดี ๆ ของชุมชนที่สร้างความสุขให้แก่ผู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่กังวลว่าจะมีสารเคมีปนเปื้อน

จรรยา เลิศพงษ์ไทย

รูปปก รูปของผู้เขียน

รูปประกอบ 1-6 รูปของผู้เขียน