รูปของผู้เขียน

เทศบาลนครปากเกร็ดใส่ใจประชาชน โดยแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมกับแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด – 19

นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้กับหมู่บ้านเป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด – 19

โดยส่งมอบของทั้งสองสิ่งให้กับประธานชุมชนและประธานหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกในหมู่บ้านได้ใช้กันอย่างทั่วถึง

ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ก็ได้รับเช่นกัน โดยประธานชุมชนได้ประกาศเสียงตามสายให้สมาชิกในหมู่บ้านออกมารับเจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50  กรัม สำหรับล้างมือและแผ่นพับ โดยดำเนินการวันที่ 12 เมษายน 2563 เริ่มเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

เสียงตามสายรูปของผู้เขียน

โดยวันนั้นสมาชิกในหมู่บ้านต่างทยอยกันมาลงชื่อรับเจลแอลกอฮอล์และแผ่นพับแล้วยังสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

Advertisement

Advertisement

จากการได้พูดคุยกับสมาชิกในหมู่บ้านก็รู้ว่าแต่ละคนมีความกังวล กลัวจะติดเชื้อร้ายแล้วส่งผลต่อสุขภาพและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต พวกเราจึงให้อ่านแผ่นพับว่า ไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 คืออะไร

เมื่อติดไวรัสโควิด – 19 จะมีอาการอย่างไร รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงว่ามีใครบ้าง ขณะนั้นมีสมาชิกในหมู่บ้านอีกหลายคนได้เข้ามาฟัง แต่คณะกรรมการหมู่บ้านให้อยู่ห่างกัน 2 เมตร (ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า)

หลังจากได้อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็บอกถึงวิธีป้องกันว่าควรทำอย่างไรบ้าง โดยจะเน้นเรื่องสวมหน้ากากอนามัยกับล้างมือบ่อย ๆ พร้อมกับบอกถึงวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว่าควรทิ้งในลักษณะไหน

Advertisement

Advertisement

ดูรายชื่อแจกเจลแอลกอฮอล์รูปของผู้เขียน

เจลแอลกอฮอล์และแผ่นพับรูปของผู้เขียน

แต่ก็มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งสอบถามว่า 7 ขั้นตอนการล้างมือโดยใช้เวลาล้าง 20 วินาทีนั้น ล้างแบบไหน ผู้เขียนจึงอธิบายให้เข้าใจ โดยอ่านจากแผ่นพับว่าควรทำดังนี้

1. ใช้ฝ่ามือถูเข้าหากัน

2. ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งถูหลังมืออีกข้างหนึ่ง โดยให้นิ้วมือสอดเข้าไป

3. จากนั้นให้สอดประสานนิ้วมือทั้ง 2 ข้างไปมา ทำอย่างช้า ๆ

4. ให้กำมือทั้ง 2 ข้างแล้วใช้บริเวณหลังมือถูกันไปมา

5. ใช้มือกำรอบนิ้วหัวแม่มืออีกข้างแล้วหมุนสลับข้างกันไปมา

6. ให้ถูปลายนิ้วลงบนฝ่ามืออีกข้าง

7. ให้เอามือถูรอบ ๆ ข้อมือสลับกันทั้งสองข้างไปมา

หลอดเจลแอลกอฮอล์หลอดเจลแอลกอฮอล์

(ขอขอบคุณข้อมูลการล้างมือจากกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ด)

หลังจากอธิบายเกี่ยวกับการล้างมือเรียบร้อยแล้ว ผู้สูงอายุท่านนั้นกล่าวขอบคุณพร้อมกับพยักหน้า แม้ว่าไม่เห็นรอยยิ้มเพราะมีหน้ากากปกปิดอยู่แต่ก็รู้ว่าท่านยิ้มให้

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียนในฐานะสมาชิกของชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 หมู่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเป็นตัวแทนขอขอบคุณ กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาลนครปากเกร็ดที่คอยดูแลสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ด้วยดีตลอดมา

จรรยา เลิศพงษ์ไทย