“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 สบาย ๆตามสไตล์หนุ่ม-สุทน เดินทอดน่องท่องเที่ยวตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตลาดเทศบาลบางบัวทองตลาดเทศบาลบางบัวทองเมื่อถึงตลาดผมเองเดินผ่านชมตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นตลาดสดเก่าแก่มาก ๆ สามวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ ชาวมุสลิมและชาวจีน ผมขอย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2438 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้เป็นคลองผ่านสวนเกษตรมีทั้งนาข้าว สวนผลไม้เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือตามชื่อคลองพระพิมลราชา ดังนั้นในคลองพระพิมลราชามีการกั้นทำนบดินเพื่อให้น้ำคงอยู่ใช้สำหรับล่องเรือส่งสินค้าและสัญจรไปมา ในส่วนของบริเวณทำนบดินจึงกลายเป็นย่านการค้าเรียกตลาดทำนบดินเป็นตลาดของชาวบ้าน มีทั้งชาวไทยและชาวมุสลิมต่อมาเมื่อขุดคลองแล้วเสร็จชาวจีนที่ใช้แรงงานขุดคลองพระพิมลราชามาตั้งบ้านเรือนทำสวนผักแล้วก็มีชาวจีนอพยพเข้ามาอีกกลายเป็นชุมชนใหญ่บริเวณตลาดทำนบดินจากหนึ่งตลาดก็จัดสร้างอีกหนึ่งตลาดคือตลาดบางบัวทองมี 2 ตลาดเชื่อมติดกัน สำหรับทุกวันนี้ชื่อ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง คำว่าตลาดทำนบดินหายไป 

Advertisement

Advertisement

ตลาดเทศบาลบางบัวทองตลาดเทศบาลบางบัวทองตลาดเทศบาลบางบัวทองสำหรับตลาดทำนบดิน เมื่อชาวจีนเข้ามาค้าขายแล้วต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมใจจึงได้ร่วมกันจัดสร้างศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำโดยแกะสลักรูปปั้นองค์เจ้าจุ้ยจากศาลเจ้าพ่อจุ้ยปากคลองพระพิมลราชาเขตปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เมื่อแกะสลักรูปปั้นองค์เจ้าพ่อจุ้ยเป็นไม้มีอักษรภาษาจีนอยู่ด้วย แล้วก็สร้างศาลเจ้าเป็นไม้สักทรงปั้นหยาประกอบพิธีอัญเชิญองค์เจ้าจุ้ยประดิษฐาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ชาวจีนย่านตลาดบางบัวทองได้ร่วมกันจัดสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่เป็นเก่งจีนหรือศาลเจ้าแบบจีนแล้วประกอบพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อจุ้ยองค์ใหม่ขึ้นประดิษฐานและในปี พ.ศ. 2513 ทางศาลเจ้าพ่อจุ้ยปากคลองพระพิมลราชาเขตอำเภอปากเกร็ดได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทองคำประดิษฐานคู่กันแต่ชาวจีนเรียกอากง อาม่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2544 เกิดไฟไหม้ตลาดบางบัวทองเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ชาวตลาดเรียกมหาอัคคีภัยไฟไหม้หมดทั้งตลาด เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่แล้วทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อจุ้ยได้อัญเชิญองค์ประทับทรงเจ้าพ่อจุ้ยให้จัดพิธีแห่รูปปั้นอากงและรูปปั้นอาม่าไปรอบตลาดแล้วตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้เป็นสิริมงคล

Advertisement

Advertisement

ศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำสำหรับภายในศาลเจ้าพ่อจุ้ยริมคลองพระพิมลราชาด้านหลังตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองประดิษฐานเจ้าพ่อจุ้ยและเจ้าแม่ทองคำหรืออากง อาม่าด้านซ้ายประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรกวนอิมปางประทานพร ส่วนด้านขวาเป็นเทพไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าให้โชคลาภทรัพย์สมบูรณ์ ชาวแฟนเพจทุกท่านถ้าหากต้องการกราบไหว้บูชาองค์เจ้าพ่อจุ้ยไปได้ที่หลังตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีที่จอดรถยนต์สะดวกสบายเป็นศาลเจ้าเงียบ ๆ แต่สวยงาม วันนี้หนุ่ม-สุทนเขียนเล่าเรื่องศาลเจ้าพ่อจุ้ยให้ทุกท่านฟังจบเรื่องเล่าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับ ขอบคุณและสวัสดี

Advertisement

Advertisement

ศาลเจ้าพ่อจุ้ยเทพเจ้าแห่งสายน้ำเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน