ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทำให้เรารู้ว่า นอกเหนือสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว ยังมีมนุษย์งานอีกกลุ่มหนึ่ง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่เดินเคาะประตูตามบ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขอนามัย การดูแล และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นงานอาสา ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือคนธรรมดาแบบเรา ที่อาสาไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง โดยใช้วิธีการเคาะประตูบ้าน หรือตะโกนเรียกหน้าบ้านก็แล้วแต่วิธีการของ อสม. แต่ละคน ซึ่งภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บทบาทของ อสม. เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เพราะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ ประกอบกับจิตวิญญาณด้านอาสาสมัคร จึงลงพื้นที่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมภายในบ้าน การใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งติดตามอาการกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวอยู่ที่บ้านด้วย

Advertisement

Advertisement

อสม. คือ ผู้พิทักษ์ชีวิตผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ให้ปลอดภัย คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ

อสม. จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชนถึงประตูบ้าน// ภาพถ่ายโดยผู้เขียน //

หลายวันก่อนมีคุณลุง อสม. ท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซต์นำน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดมาแจกตามบ้าน คุณลุงกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “เทศบาลให้นำมาแจก ผสมน้ำทำความสะอาดบ้านนะครับ” ซึ่งในวันนั้น เราได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่คุณลุงไป 2 ชิ้น พร้อมกับบอกคุณลุงว่า "แบ่ง ๆ กันไปค่ะคุณลุง หนูซื้อมาเยอะ" คุณลุงยกมือไหว้ และกล่าวขอบคุณ ก่อนจะเข็นมอเตอร์ไซต์ เพื่อนำสิ่งของไปแจกบ้านอื่นต่อไป

Advertisement

Advertisement

อสม. จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชนถึงประตูบ้าน

// ภาพถ่ายโดยผู้เขียน //

3 วันต่อมา คุณลุงกลับมาอีกครั้ง มารอบนี้ใส่ Face Shield ทำจากแผ่นใส มาแจกน้ำยาชนิดต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในบ้าน พร้อมกับแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เราดูแล้วว่า Face Shield ที่คุณลุงใส่อยู่ไม่แข็งแรง กระพือเวลาที่คุณลุงขี่มอเตอร์ไซต์แน่นอน จึงบอกให้คุณลุงรอแป๊ปนึง แล้วเราก็วิ่งเข้าบ้านไปหยิบหมวก Face Shield ที่ซื้อมาใส่ พร้อมกับบอกลุงว่า “อันนี้แข็งแรงมาก ทำจากวัสดุหมวกกันน็อก ให้ลุงไว้ใช้งานนะคะ” ลุงกล่าวขอบคุณแล้วสวมทันที ก่อนจะเข็นมอเตอร์ไซต์ไปแจกจ่ายสิ่งของ และพูดคุยกับบ้านอื่น ๆ รวมทั้งติดตั้งป้ายไวนีลประชาสัมพันธ์เรื่องโรคโควิด-19 การป้องกัน และการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว

อสม. จิตอาสาดูแลสุขภาพประชาชนถึงประตูบ้าน// ภาพถ่ายโดยผู้เขียน //

ในภาวะที่ยากลำบาก ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย แต่มีจิตอาสากลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า อสม. เขาเหล่านี้เสียสละมาก ๆ นะคะ ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ... หากใครมีโอกาสได้พบเจอ อสม. อย่าลืมส่งกำลังใจให้คนทำงานเหล่านี้ และส่งมอบความปรารถนาดีให้พวกเขาด้วยนะคะ เพื่อให้พวกเขามีแรงใจที่จะช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของผู้คนในชุมชนตลอดไปค่ะ ... อสม. ดูแลเรา เราดูแล อสม.

Advertisement

Advertisement