ช่วงนี้กระแสแรงในโลกโซเชี่ยล ต้องยกให้ค่าไฟฟ้า ยิ่งบิลค่าไฟเดือนเมษายน โชว์ตัวเลขพุ่งกระฉูด ร้อนแรงไม่แพ้อากาศยามนี้เลย ร้อนถึงการไฟฟ้าต้องออกมาตรการช่วยเหลือให้กับประชาชน ในยามยากที่จะต้องรับมือกับโควิด-19 ด้วยการอยู่บ้าน Work from Home ทั้งทำอาหาร เปิดแอร์ เปิดตู้เย็น ดูซีรีย์ พร้อมอากาศเดือนนี้ก็ร้อนสุดขั้วเช่นกัน มาเช็คในรายละเอียด  "สรุปมาตรการช่วยค่าไฟแพง พร้อมคำนวณเข้าใจง่าย" ตามมาค่ะ
มิเตอร์ไฟสูตรคำนวณค่าไฟ้ฟ้าแบบใหม่ สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านเท่านั้น

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาก สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ จะกำหนดให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มเป็น 150 หน่วย จากเดิมเพียง 90 หน่วย ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ใช้นี้จะไม่มีแอร์ ใช้เพียงทีวี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว ประมาณนี้ค่ะ

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าปานกลาง สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ โดยจะคิดจากค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ เป็นค่าไฟฟ้าตั้งต้น และช่วยแบ่งเบาภาระเฉพาะส่วนต่างที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น 3 อัตราดังนี้

Advertisement

Advertisement

ตู้เย็น1. ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

ดังตัวอย่างคือ บิลค่าไฟเดือน กพ. ใช้ไฟ 300 หน่วย ต่อมาได้บิลค่าไฟเดือน มีค. ใช้ไฟ 500 หน่วย ซึ่งไม่เกิน 800 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ฉะนั้นค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายจริงเดือน มีค. เท่ากับเดือน กพ. คือ 300 หน่วยนั่นเอง ส่วนที่เกินมาของเดือน มีค. (500 – 300) = 200 หน่วย การไฟฟ้าจ่ายให้ค่ะ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 800-3,000 หน่วย การไฟฟ้าลดให้ 50% จากหน่วยที่เกิน

ดังตัวอย่างคือ บิลค่าไฟเดือน กพ. ใช้ไฟ 1,000 หน่วย ต่อมาได้บิลค่าไฟเดือน มีค. ใช้ไฟไป 2,000 หน่วย ซึ่งเกินจาก 800 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ฉะนั้นค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายจริงคือเท่ากับเดือน กพ. คือ 1,000 หน่วย ส่วนเกินมาของเดือน มีค. (2,000 – 1,000) = 1,000 ได้ส่วนลด 50% = 500 หน่วย

Advertisement

Advertisement

สุทธิรวมจ่าย มีนาคม  = 1,000+500 = 1,500 หน่วย

3. ผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 3,000 หน่วยขึ้นไป การไฟฟ้าลดให้ 30% จากหน่วยที่เกิน

ดังตัวอย่างคือ บิลค่าไฟ้เดือน กพ. ใช้ไฟ 1,500 หน่วย ต่อมาได้บิลค่าไฟเดือน มีค. ใช้ไฟไป 3,500 หน่วย ซึ่งเกินจาก 3,000 หน่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ฉะนั้นค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายจริงคือเท่ากับเดือน กพ. คือ 1,500 หน่วย ส่วนเกินมาของเดือน มีค. ( 3,500 -1,500 ) = 2,000 ได้ส่วนลด 30% = 1,400 หน่วย

สุทธิรวมจ่าย มีนาคม = 1,500 + 1,400 = 2,900 หน่วย

เปิดทีวีส่วนตัวเองลองคำนวณคร่าว ๆ ไว้ตามนี้ค่ะ

บิลค่าไฟเดือน กพ. ใช้ไฟ 245 หน่วย

บิลค่าไฟเดือน มีค. ใช้ไฟ 316 หน่วย

ซึ่งมาดูตามมาตรการของการไฟฟ้า เข้าหลักเกณฑ์ตามผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นเดือน มีนาคม จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 245 หน่วย ส่วนต่างของเดือน มีค. ( 316 -245 ) = 71 หน่วย การไฟฟ้าช่วยแบ่งเบาภาระจ่ายให้ ค่ะ ...ดีจัง
บิลค่าไฟเครดิตภาพจากผู้เขียน

หวังว่าการสรุปมาตรการช่วยค่าไฟ พร้อมการคำนวณพอจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ หรือลองค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/