เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่หลายกันไปทั่วโลกแน่นอนประชาชนได้รับผลกระทบทุกหน่วยงานทุกอาชีพเพราะมีมาตรการเตรียมรับมือในการป้องกันการระบาดหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของไวรัสทางรัฐบาลกำหนดสั่งปิดผลกระทบต่าง ๆ ก็ตามมา ทางรัฐบาลก็มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนมีโครงการเราไม่ทิ้งกันให้้เงินเยียวทางจากรัฐบาลที่ให้ประชาชนรายละ 15,000 บาท ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดและนอกจากนี้สำหรับประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรทางภาครัฐก็มีนโยบายช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้เช่นกัน โดยเงื่อนไขคือสำหรับคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรมีบัญชีรายชื่อในบัญชีเกษตรกร ( เป็นบัญชีเล่มสีเขียว คนที่ทำเกษตรกรจะได้เล่มสีเขียวไว้อยู่แล้ว ) และคนที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ต้องแจ้งช่องทางการรับโอนเงิน ผ่าน   https://agri.baac.or.th/เท่านั้น ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก มาดูวิธีแจ้งการรับโอนเงินเยียวยาเกษตรกรกันเลยจ้า

Advertisement

Advertisement

1เข้าสู่หน้า website ที่ https://agri.baac.or.th/ ก็จะเป็นหน้าแรกยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การตรวจสอบช่องทางการโอนเงิน โดยคลิกเข้าไปที่สีเขียวที่เกษตรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน และ website สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินอีกด้วย

2เมื่อคลิกเข้ามาจะเป็นหน้าเงื่อนไขของโครงการหน้านี้ต้องคลิกช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เขียนว่าข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง จากนั้นก็ คลิกถัดไป

3เข้ามาหน้าตรวจสอบหมายเลขบัติประชาชน ให้กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกรอกรหัสความปลอดภัยตามที่ปรากฏ

4จากนั้นจะเป็นหน้ายืนยันข้อมูลหน้านี้จะแสดงหมายเลขบัตรประชาชนและชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งเลขบัญชีของธนาคาร ธกส. และหน้านี้จะให้กรอกแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น จากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง

Advertisement

Advertisement

5จากนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วก็แสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าถูกต้องแล้วก็ คลิกยืนยังข้อมูลทันที

6เสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำข้อมูลครบถ้วนจะแสดงหน้าทำรายการสำเร็จแล้วและจะแสดงรหัสอ้างอิง ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็รอตรวจสอบสถานะลำดับต่อไปสถานะของโครงการเยียวยาเกษตรกรจะอัปเดตทุกวัน สามารถตรวจสอบได้ทุกวันเช่นกัน เป็นกำลังใจให้ทุกคนและจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

 

//รูปภาพที่ใช้ประกอบบทความทั้งหมดจากนักเขียน yingnui //

// รูปภาพหน้าปกแต่งผ่าน application canva //