“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 หนุ่ม-สุทน ขอเขียนเล่าเรื่องวิถีริมคลองมหาสวัสดิ์ คลองสายนี้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านในแถบนี้ มีการสันจรไปมาติดต่อค้าขายเมื่อครั้งบ้านเมืองยังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นคลองมหาสวัสดิ์ก็ต้องเกี่ยวกับ วัดศรีประวัติ ด้วยครับเพราะมีมาคู่กันตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนี้วัดศรีประวัติ

วัดศรีประวัติวัดศรีประวัติ น่าจะมีมาก่อนขุดคลองมหาสวัสดิ์ ตามประวัติของวัดแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งนาข้าวจึงได้จัดสร้างวัดเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกวัดกลางทุ่งหรือวัดช่องลมแล้วก็ร้างไป ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งนั้นสันนิฐานกันว่า มีพระญาติหรือพระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระปัยกา(ปู่ทวดย่าทวด) ได้ล่องเรือ ในคลองมหาสวัสดิ์ผ่านวัดร้างอยู่กลางทุ่งเมื่อเห็นวัดนี้แล้วเกิดความศรัทธาได้บูรณะซ่อมแซมวัดกลางทุ่งหรือวัดช่องลมขึ้นมาใหม่ แล้วต่อมาสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จตามเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ทรงเห็นว่าเป็นวัดย่านชุมชนชาวบ้านทำนาจึงทรงให้มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะองค์พระเจดีย์แล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับชื่อวัดศรีประวัติยารามเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกวันนี้เรียกชื่อสั้น ๆ ว่า วัดศรีประวัติ ครับ  ชาวแฟนเพจนักท่องเที่ยวทุกท่านถ้ามีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวย่านเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แวะวัดศรีประวัติเพื่อ

Advertisement

Advertisement

1. ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธศรีโสภณ และชมหน้าบันวิหารเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑสวยงามมากวิหารพระพุทธศรีโสภณ

พระพุทธศรีโสภณ2. ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธศรีสวัสดิ์มงคลหล่อด้วยทองคำผสมผสานสำริด ปางมารวิชัยยุคอยุธยาตอนปลาย ครั้งนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ได้อัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งของกรุงเก่าอยุธยาแล้วลงล่องแพมาเพื่อประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในอุโบสถพระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล

Advertisement

Advertisement

 3. ศาลาหลวงพ่อโอภาสีพระวิปัสสนาผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา มีเมตตาธรรมสูงท่านเคยมาเยี่ยมเยียนวัดศรีประวัติหลวงพ่อโอภาสี

4. องค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีย์

วัดศรีประวัติ มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย ได้ทำบุญกราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูปทำให้อิ่มบุญกุศล จิตใจผ่องใสครับ ไปเที่ยววัดศรีประวัติริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษก เข้าซอยวัดศรีประวัติ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หนุ่ม-สุทนไปมาแล้วหลายครั้งเหตุผลเพราะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าวัดศรีประวัติครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดี

Advertisement

Advertisement

วัดศรีประวัติเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm

#ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน