การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทำให้รัฐบาลประกาศสั่งปิดกิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการรวมกลุ่มของผู้คน และชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกระทั่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง รัฐบาลจึงได้มีมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ ๆ เพื่อให้กิจการบางประเภทสามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ แต่การเปิดกิจการต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของส่วนราชการอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 2

เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสไปดูบรรยากาศของห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน คือ "Tesco Lotus รัตนาธิเบศร์" เพื่อสำรวจ “ความปกติใหม่ หรือ New Normal” ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้คนภายหลังมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ในช่วงล็อกดาวน์ประเทศที่ผ่านมา จนถึงมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 1 ห้างฯ แห่งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก ไม่เข้มงวดมากเท่าใดนัก แต่ภายหลังมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 ห้างฯ เข้มงวดมากขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดไว้เป็นอย่างดี จึงอยากนำเรื่องเล่ามาแบ่งปันกันค่ะ

Advertisement

Advertisement

วันแรกที่ไปห้างฯ เป็นวันอาทิตย์ ช่วงเที่ยง ซึ่งเป็นวันที่มีผู้มาใช้บริการมากเป็นปกติอยู่แล้ว พบว่า ประตูทางเข้าออกห้างฯ มีเพียงทางเดียว ทำให้แถวของผู้ใช้บริการที่รอเข้าห้างฯ ยาวมาก และผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าประตูนานมาก เพื่อรอสแกน QR Code แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการ Check-in ก่อนเข้าห้างฯ เราจึงถอดใจไม่เข้าห้างฯ แล้วกลับบ้าน

ความปกติใหม่ วันที่สองที่ไปห้างฯ เป็นวันจันทร์ ช่วงสาย จำนวนผู้ใช้บริการไม่มาก แต่ยังพบเหตุการณ์เหมือนวันวาน คือ ทางเข้าออกห้างฯ มีเพียงทางเดียว แถวผู้ใช้บริการยาวเล็กน้อย และผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้าประตูนานมาก เพื่อรอสแกน QR Code เราได้พบปัญหาแล้วว่า ทำไมแถวจึงยาว ทำไมคนจึงออกันที่หน้าประตู ซึ่งการที่คนยืนใกล้ชิดกันแบบนี้ มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ดังนั้น เราจึงให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูว่า ควรเพิ่มจำนวนป้าย QR Code แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าสามารถ Check-in ได้เลย แล้วแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัดอุณหภูมิ และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรองก่อนเข้าห้างฯ ซึ่งจะทำให้แถวที่ยาวเหยียด หรือจำนวนคนที่แออัดบริเวณป้าย QR Code ลดลง

Advertisement

Advertisement

เพียงแค่หน้าประตูด้านหน้าทางเข้าห้างฯ เราก็ได้พบความปกติใหม่แล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูกันในภาพรวมกันว่า ห้างฯ มีความปกติใหม่ใดบ้าง มาติดตามกันเลยค่ะ  

Advertisement

Advertisement

- ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากนามัย หากไม่ได้เตรียมมามีจำหน่ายที่ด้านหน้าบริเวณจุดคัดกรอง

ความปกติใหม่ - ผู้ใช้บริการต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” ด้านหน้าประตูทางเข้า-ออกห้างฯ เพื่อ Check-in และ Check-out ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้บริการห้างฯ

ความปกติใหม่ รวมทั้งห้างฯ ต้องจัดสมุดบันทึกชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเข้า-ออก สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในการสแกน QR Code

รวมทั้งห้องฯ ต้องจัดสมุดบันทึกชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเข้า-ออก สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในการสแกน QR Codeนอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้อง Check-in และ Check-out ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้บริการร้านค้าแต่ละร้าน รวมทั้งร้านค้าต้องจัดสมุดบันทึกชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเข้า-ออก สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในการสแกน QR Code

ความปกติใหม่ - ห้างฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ว่าผ่านการคัดกรองแล้ว รวมทั้งจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการด้วย

ความปกติใหม่ - ห้างฯ กำหนดพื้นที่ในการยืนรอเข้ารับบริการต่าง ๆ โดยเว้นระยะห่างทางกายภาพ 1 - 2 เมตร

ความปกติใหม่ - ห้างฯ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้แนวทางในการปฏิบัติตน ดังนี้ “เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Tesco Lotus ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณสาขา สวมหน้ากากตลอดเวลา และรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing ขอบคุณค่ะ”

ความปกติใหม่ “ความปกติใหม่” อาจเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่คุ้ยเคยกันเท่าใดนัก อีกทั้งความปกติใหม่บางอย่างอาจสร้างความยุ่งยากให้แก่การดำเนินชีวิตของผู้คน แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความปกติใหม่จะทำให้ชีวิตเรา และสังคมส่วนรวม มีความปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะ ... เรียนรู้ความปกติใหม่ไปพร้อม ๆ กันนะคะ

// ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน //