การดื่มนมจำเป็นต่อร่างกายมากเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมให้กระดูกและฟันแข็งแรง  และยังจำเป็นต่อเด็ก ๆ ในวัยเจริญเติบโต ในน้ำนม มีวิตามินต่าง อาทิ แคลเซียม โปรตีน วิตามินเอ ธาตุเหล็ก วิตามินเค ฟอสฟอรัส ฯลฯ ล้วนแล้วสำคัญต่อร่างกายทั้งนั้น สำหรับตัวโก๊ะเกรียนยังทานนมทุกวัน ด้วยอายุมากขึ้นยิ่งต้องทานเพื่อบำรุงกระดูก สำหรับเด็ก ๆ แนะนำทานเป็นนมจืด เพราะไม่ทำให้อ้วนและฟันผุ

     ถ้าย้อนไปวัยเด็กโก๊ะเกรียนจะชอบทานนมหนองโพ แต่บางทีก็แอบเจาะกล่องรูเล็ก ๆ แล้วบีบยิงใส่กำแพงไปหลายรอบเหมือนพ่นกำแพงอะไรแบบนี้ โดนไม้เรียวคุณย่าฟาดเป็นลายทางอยู่บ่อย ๆ       

     สำหรับนมหนองโพมีประวัติความเป็นมาดังนี้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี เกิดจากการจัดตั้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในปี 2511 ได้รับความเสียหายจากการที่มีผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีและนครปฐมมีมากทำให้การขายน้ำนมดิบไม่หมดทำให้ขาดทุน จึงเกิดความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหา ได้จัดตั้งศูนย์รวมนมหนองโพขึ้นโดยงบจากทางราชการ ทั้งนี้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเปิดโรงงานนมผง สวนดุสิต ณ พระราชวังสวนและในครั้งนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีได้ทูลเกล้าถวายฎีกาถึงปัญหา ความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจำหน่ายน้ำนมดิบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ความช่วยเหลือในการที่จะสร้างโรงงานนมผงขึ้น และพัฒนาจนมาเป็น " โรงงานหนองโพ " ที่ทำการรับซื้อน้ำนมนมและผลิตผลิตภัณฑ์นมอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน (ประวัติความเป็นมาสรุปจาก  http://nongpho.com/ )

Advertisement

Advertisement

ไปดูกันดีกว่าว่าที่ Shop หนองโพผลิตภัณฑ์อะไรจำหน่ายบ้าง ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ

Advertisement

Advertisement

มีไอศกรีม มีเมนูนมปั่นหลากหลายเมนูเมนู

ไอศกรีมหลากรส โก๊ะเกรียนแอบน้ำลายไหลหักห้ามใจไม่ได้สั่งไอศกรีมรสชาไทยไป 1 Scoop

ไอศกรีมหลากรสไอศกรีมชาไทยผลิตภัณฑ์นมมีทั้งนมสด และนมกล่องพลาสเจอร์ไรซ์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม

ไอศกรีมรสชาไทย

ที่ตั้ง ปั๊มน้ำมัน ปตท.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เปิดทำการทุกวัน ร้านอยู่ติดร้านกาแฟ Amazon

                 

                ภาพถ่ายโดย โก๊ะเกรียนเซียนอาหาร

ประวัตินมหนองโพ สรุปจาก http://nongpho.com/